Česká televize – otevřený dopis poslancům

Eric Drooker

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás s důvěrou ve chvíli, kdy jsem jako občan České republiky znepokojen stavem, vývojem a budoucností demokracie v naší zemi, kterou spolu se statisíci, možná miliony spoluobčanů vnímám jako ohroženou.  Vedou mne k tomu jak výroky některých politiků, včetně prezidenta Zemana, jejichž předmětem je veřejnoprávní televize, tak marasmus, do něhož se propadá Rada České televize. Místo konstruktivního dialogu tam dochází k demonstraci moci, což není v souladu ani se zákonem o České televizi, ani s vnitřními mravními zákony, jimiž se řídí každý člověk a jimiž by se měli – v zájmu všech občanů – řídit členové zmíněné Rady. Společně totiž tvoří orgán s mimořádnou zodpovědností za veřejnoprávní televizi a za její postavení ve společnosti, které je obecně vzato odrazem úrovně demokracie. Nejen v České republice.  Česká televize má reflektovat společenské názory v jejich nejširším spektru, jak vyplývá z jejího postavení ze zákona. Dosud tak činí. Vyjádření nového předsedy Rady ČT Matochy, že Česká televize je protivládní a on to chce napravit, bohužel absolutně protiřečí smyslu a poslání Rady. Zmiňuje to ve svém komentáři v Reflexu Karel Steigerwald. Veřejnoprávní televize ze své podstaty není v žádném případě televizí státní. Její členové by si měli být vědomi skutečnosti, že přestože byli zvoleni kvalifikovanou většinou členů poslanecké sněmovny, ještě to neznamená, že reprezentují zájmy nejširší společnosti. Musím na tomto místě připomenout, že pokud nějaký politický subjekt získá například 30% voličských hlasů ve volbách, znamená to, že ve skutečnosti jej 70% (sedmdesát procent!) voličů nevolilo. Tito občané mají stejné právo na šíření svých názorů jako oněch 30%. Jedinými médii, která jsou schopna jejich názory artikulovat (pomineme-li internetové servery), jsou veřejnoprávní média. Zde mám na mysli především veřejnoprávní televizi. Členy kontrolního orgánu České televize, Rady ČT, se bohužel díky poslední volbě stali lidé, kteří si zjevně popsaného stavu věcí nejsou vědomi.  Přesto byli poslaneckou sněmovnou také na Váš návrh do Rady zvoleni. Omlouvám se Vám, vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, pokud Váš hlas k tomu nepřispěl. Volba je tajná. K takovému omylu bohužel může dojít. Všichni jsme omylní.  Často v dobré víře. Domnívám se, že řada z Vás si je dnes už – při sledování dění v Radě České televize – svojí nepovedené volby řady členů vědoma. Noví radní se projevují vulgarismy, napadáním žen, dehonestováním významu veřejnoprávní televize i dalšími excesy. Tím snižují nejen vážnost svou, nýbrž i vážnost celé Rady České televize. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, nepochybuji, že jste si vědom/a toho, jakými vlastnostmi by měli radní České televize disponovat.  Nedostatečnou osobnostní vybavenost pro výkon odpovědné funkce radního ČT prokazuje nejen její nový předseda, ale i další členové Rady. Ale téměř každý omyl lze napravit. Stejně jako suverénní poslanecká sněmovna členy Rady ČT volí, může je i odvolat. Berte prosím tento můj dopis jako podnět občana, abyste svoji poslední volbu, kterou jste již možná přehodnotil/a v duchu, přehodnotil/a fakticky i veřejně, odvoláním těch radních, kteří si svoje poslání a vážnost svého postavení neuvědomují. Děkuji Vám za to, že jste můj dopis dočetli až sem. Přeji Vám radostné a poklidné Vánoce, dobré zdraví  a mnoho profesních i osobních úspěchů v nelehkém roce 2021, do kterého za několik dnů společně vstoupíme.

 

S přátelským pozdravem

Jan Vaculík, občan České republiky, důchodce

 

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.