Chyba software

Doneslo se ke mne (ne)konání nezávislé Finanční správy. Padni komu padni. Motto, které má neustále v širokých ústech Ministryně přes ochranu beneficientových firem. Těch co nevlastní, pochopitelně. Nepadlo. Ruské doupě rozvědky, hlava trolí farmy, dezinformační centrum nacházející se shodou nešťastných náhod na velvyslanectví Putinova samoděržaví má daňovou svízel. A nebo nemá. Finanční správa schopna ve vteřinách atletického úkonu, zakleknutí, neví. Pátrá. Šetří. Dumá. Shromažďuje. Dezinformace. K informacím se bez Hradního pochopa, velvyslance Číny a bezpříkladného vlezdootvoru Ruska, nedostane. Dosíci by se mohla z veřejných zdrojů. Vezměme do úvahy 5 denní lhůtu jakou mají k vyjádření daňoví poplatníci. V pondělí z tisku zvědí, že existuje podezření z krácení daně. V úterý pošlou datovkou Výzvu. V sobotu, případně v pondělí uplyne lhůta. V úterý nasazují tretry a zaklekávají do bloku. Obstaví ruskou ambasádu a rozprodávají majetek. UTOPIE ? NESCHOPNOST ? NECHUŤ ? V poklidu 200 dnů hraje FS mrtvého mrchožrouta. Brouka.

Broučínka do hlavy mne nasadila ODS. NKÚ dospěl k názoru, že straníci chybovali při zúčtování volební kampaně. Reakce modrých sokolíků byla podivná. Z jiného světa. Politického. Profesor nesvolává tiskové konference k dehonestaci kontrolorů, nestěžuje si v čaulidi z politizování deliktu, nedští hromy, blesky, srpy, kladiva na hlavu NKÚ, nepodává žaloby na kontrolory, neviní je z packalství, neschopnosti, nelije na ně varnice špíny a hnoje. Nepovolává do zbraně nezkušenou účetní a média co mu nepatří. Vezme zprávu na vědomí, chybu uzná, zjedná nápravu v interních směrnicích a případnou pokutu příkladně uhradí. Pravím, mimozemšťan, podivné individum.

Individum hradní, Mluvečka se nám rozčertil. Dovolilo si nějaké, dle jeho vnitřního přesvědčení, nízkonákladové periodikum, podprahově útočit na jeho trávící ústrojí. Otázka vyvolala ataku nausey tak prudkou, že kaviár z jesetera krymského, darovaného krymskotatarským spolkem, opustil trávící trakt a zjevil se na sluncem ozářeném hradním nádvoří. Mimochodem útočná otázka se týkala donátorského spolku an se zjevil vedle jediného zastánce ruského Krymu v EU. Ruským velvyslancem, dočasu presidentem této bohem opuštěné zemičky. Zaslaná pozvánka spolku majícího ve stanovách vetknutý rozklad Ukrajiny zevnitř, zmátla našeho „stínového“ ministra přes zahraničí, Toma, natolik, že konsternován uvadajícím programem ve Španělském sále a soudruhem presidentem, setrval do hořkého konce.

Konce nabral i program hradní figury pro tento a příští a přespříští rok. Teta Halósková, na návsi u nás na vsi, se nechala slyšet, že její vnuk, ten co hlídá za peníze daňových poplatníků, aby nejvyšší nehodil tygra při jurodivé chůzi hradní chodbou, pomocný nosič, hlavního nosiče, prý slyšel Aťu Mynáře, jak diktuje paní Ivaně ostrou podlézavou nótu čínským softwarovým inženýrům, že u upgrade ve Vojenské nemocnici při rekundičním pobytu udělali ошибкa. Zadání znělo 3,5 roku. Ne 3,5 dne.

Dnes dopíjím rozvernou kávu. Leč i ta nesnesitelně hořká zdá se býti.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner