ČTVRTEČNÍ ROZJÍMÁNÍ U KÁVY aneb pojednání o Kersku

05.09.2019

Donesla se ke mne pozvánka jakési Trojité Lóry. Nejsa člověk od novin, zjišťuji, že není pro mne. Ovšem i tak je to informace přeužitečná. Všetečného šťourala mohlo by napadnout, pročže je umístění informací, jistě zásadní povahy, zrovinka na adrese Sněmovny, konkrétně Parlamentu ČR. Onen neodbytný sloupkař, glosátor, tepec veršů a vůbec osoba nedůvěryhodná, by se pídil, prošla-li stranička mladého Vény volebním klíáním, které by tak nějak ospravedlňovalo užití prostot Parlamentu k duševnímu striptýzu sama sebe. I když MNE napadá, proč strany procedivší se sítem voleb mohou v prostorách námi placených, vůbec nějaké sebeprezentace pořádat. Netoliko takto mladý Véna. Nelze mu upříti úspěch ve volebním klání, i když nemrcouch mohl by namítnout, že zuřivě bojoval zejména za sebe. Ovšem v modrých barvách ptačí letky. Následovalo prudké hnutí mysli poté, co se ujistil, že v modrých barvičkách, připadla mu sesle napravo od předsedajícího. Toto pozoruhodné pnutí mysli způsobilo, že shledal své místo neuspokojivým a porozhlédl se více napravo. Ovšem tam již trůnil šikmooký moravský šogůn s družinou pravověrných. S nelibostí nesli krádež svých ideí a vrčeli s prudkostí dravé šelmy vidíce Vénu, kterak seslo přemisťuje smerem k nim. Pnutí bylo nakažlivé a podlehla mu dáma od nás, jakási zahradnice. Ta shledala své ambice neukojitelné v rámci modrého… A sakra tudy NE.

NE tak, že doneslo se ku mne, že byli viděni postarší, korpulentnější, šedinami ozdobení muži z Kerska s hráběmi, motyčkami a rýčemi, kterak se usalašují v jedné z jednacích místností Parlamentu s transparentem ZAHRÁDKÁŘI SOBĚ.

SOBĚ si přihřál polívčičku (ne)trestně stíhaný estébák, toho času premiér naší bohuprosté zemičky. Soupe, jejíž ingredience spočívají ve shromažďování, vyhodnocování a ukládání nálezů NKÚ, konající dohled s nakládáním s veřejnými rozpočty, hospodařením státních úřadů a dotační politikou. Úřad tento po provedení kontrol a nálezů, tyto odeslal do vlády, kde se jím kolektivně zabývali ministři ba i ministryně. Nově, a přiznejme novátorsky, se této pravomoci potichoučku, polehoučku, nezjištně ujal náš estébáček. Mám za to, že je to krok správným směrem. Futuristicky vidím trojnásobného vraha, kterak se sám policejně vyšetří, zažaluje, sám odsoudí, sám si udělí milost a sám sobě bude probačním úředníkem. Nu a na samoobsluhové zlodějíčky, strhávače plachet, obtěžující bezdomovce, sprayery a jinou chásku nezbednou orgánům činným v trestním řízení, státním zástupcům a soudním senátům zbyde fůra času.

Čas se nachýlil. Dosrkám kávu dokud je horká. A hořká.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner