Jak nakrmit nový klon nenasytného dravce, který bude mít obtížně kontrolovatelnou autonomii

Eric Drooker

Dopis Sněmovně PČR: Případný vznik Národní sportovní agentury v sobě skrývá kardinální problém. Napsali jsme dopis Poslanecké sněmovně PČR

P. T.

Poslankyním a poslancům
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Vážené dámy a vážení páni poslanci,

tak zvané „sportovní prostředí“ je, dle mého názoru, nereformovanou a nereformovatelnou podobou nejvlivnější struktury bývalé komunistické Národní fronty, kterou byl ČSTV. Tomuto reliktu komunistického společenského konceptu je nezbytné jednoznačně a důrazně dát najevo, že demokratický společenský systém stojí na jiných hodnotách a legislativních principech.

Případný vznik Národní sportovní agentury v sobě skrývá jedinou jistotu. A sice, že správa státu si „zadělá“ na další chronický problém: Jak nakrmit nový klon nenasytného dravce, který bude mít kýženou a obtížně kontrolovatelnou autonomii. Ve finanční terminologii se tomu říká černá díra na peníze.

Funkcionáři sportovních svazů, kteří iniciovali vznik Národní sportovní agentury, jsou prostě nepoučitelní. V politice řady svazů i národních spolků (ČOV, ČUS) dodnes přetrvává kolorit, typický pro autoritářské společenské struktury a systémy. Politickými peripetiemi procházejí jako nůž máslem a s morálkou si nikdy velkou hlavu nedělali. Kolikrát se někteří z nich dostali za hranu zákona snad ani není nutné připomínat.

Medializované příběhy o dotačních machinacích veřejnost seznámily se skutečně otrlými aktéry, jimž může konkurovat jen profesionální podsvětí. Politické a lobbystické aktivity představitelů tzv. „sportovního prostředí“ jsou evidentním ohrožením demokratického konceptu pro celý sektor veřejně prospěšných institucí.

O budoucích celoplošných důsledcích napovídá už dnes například stanovisko České rady dětí a mládeže, zveřejněné dne 2. 11. 2018 na webu České noviny. Taktéž Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vydala již řadu stanovisek k problematice financování neziskového sektoru a rovněž k otázce přípravy zákona o veřejné prospěšnosti subjektů, působících v této oblasti.

Varovným příkladem budiž žaloba na Český stát, podaná spolkem, který pořádá motocyklovou Grand Prix v Brně. Žalobou se tento spolek domáhá vyplacení státní dotace na komerční závod GP. Pokud vyjdeme ze skutečnosti, že stát jsou dle Ústavy všichni jeho občané, pak spolek založený městem Brno a Jihomoravským krajem žaluje jednoho každého občana České republiky. To je nebetyčný vrchol arogance. Spolek motorkářů z Brna přitom z rozpočtu ministerstva školství dostal 39 milionů, s čímž není spokojen. Žádal totiž o dotaci ve výši celých 100 milionů korun.

Pravdou je, že nejde o první případ harašení dotačními žalobami na stát ze strany „sportovního prostředí“. Už v červnu 2017 v tomto směru našli společnou notu představitelé dominantních národních spolků, kterými jsou Český olympijský výbor a Česká unie sportu. Mluvčími těchto spolků byli JUDr. Jansta a Ing. Kejval, jejich předsedové.

Netečnost státních institucí (MŠMT, Poslanecká sněmovna) k této dotační džungli by mohla skončit tím, že soudy budou zanedlouho zahlceny žalobami spolků a sportovních svazů, jež stávající právní rámec nevede k hospodárnosti, potažmo k tomu, aby svou činnost zorganizovaly bez neúměrných nároků na veřejné finance. Především však neexistují rozumné důvody k tomu, aby stát nebo obce dotovaly profesionální sport a profesionální úředníky „sportovního prostředí“.

Je třeba udělat jasnou hranici mezi profesionály a mezi spolky, jejichž činnost sleduje posilování fyzické a zdravotní kondice široké veřejnosti. Podpora takových spolků by pak měla být postavena na stejných principech, jako činnost ostatních neziskových organizací  a upravena jedním společným zákonem. Zákon o podpoře sportu je z tohoto hlediska nadbytečný. Čertovo kopyto se skrývá právě v tomto zákoně. V něm se sport bezdůvodně povyšuje nad ostatní spolkové a veřejně prospěšné činnosti.

Z popsaných důvodů nepřinese Národní sportovní agentura žádné celospolečensky efektivní řešení. Mimo jiné též proto, že mezi dominantními aktéry (ČOV a ČUS) panuje latentní rivalita v jejich boji o finanční zdroje. Podobně jako zákon o podpoře sportu by se rovněž Národní sportovní agentura stala legislativně-právní anomálií a nesystémovým břemenem pro fungování celého neziskového sektoru.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o nepodpoření záměru na zřízení Národní sportovní agentury.

Zdroje:
https://forum24.cz/hydepark/narodni-sportovni-agentura-nsa-jako-urad-sportovnich-sibru/

http://forum24.cz/hydepark/narodni-sportovni-agentura-utulny-domecek-na-prosivani-sportovnich-dotaci/

https://forum24.cz/hydepark/zakon-o-podpore-sportu-je-nesystemovy-a-nespravedlivy/

https://forum24.cz/jagruv-zapas-o-dusi/

V úctě

Pavel Vodička v. r.

člen spolku OI Varnsdorf 2000
http://www.oivarnsdorf2000.cz/

 

 

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner