Filipika o důležitosti strachu

Doneslo se ke mne zhodnocení vládních opatření. Zaujali jsme na návsi u nás na vsi nekompromisní postoj. Načíná 5 měsíc holomajzny v režii čínského daru světu. A nevedeme si věru špatně. Prvním 20 zemím EU dýcháme mocně na záda. Nebýt vlády, vedli jsme si daleko lépe. Tetka Ólická si povšimla tvrdých dat, kterými nás vláda častuje a pomocí trojčlenky se dopočítala interesantního resumé. Družstvo chaotů v čele střídavě s dotačním kouzelníkem, oranžovorudým svetrem a náhodně vybraným otloukánkem, v rámci prymulizování nezměnili ani statistickou odchylku. Stréc Jencek poznamenal, že není důležité něco dělat, ale volebně zapůsobit.

Zapůsobilo, a to krutopřísně, číslo o podpoře živnostníků. Tetka Sóralová obdivně pohovořila o vládním lepu, na který živnostníčci, živnostníci i střední podnikatelé usedli. Význam slova všichni bude od konce čínské psychózy přehodnocen jazykozpytci. Tetka Křópalová lapidárně pomoc shrnula do věty, když pětkrát COVIDOVĚ přislíbíš, jako by se stalo.

Stalo se určitým skupinám obyvatelstva rozvolňování. V této disciplíně se rozvolňovačům daří měrou vrchovatou. Jejich kreativita ve vytváření chaosu a absurdna je nevyčerpatelná. Stréc Jencek je názoru, že probíhá utajený vládní závod o mameluka měsíce. Idiocie je nutnou nikoliv však dostačující podmínkou.

Podmínky nastavené kadeřnícím, hospodským, divadelníkům, sportovcům, žákům, studentům, hudebníkům jsou zároveň hloupé i nedosažitelné, mnohdy komické a zdraví nikterak nechránící ergo se jeví jako prodlužování kýženého stavu. Socialismus vybudovaný jinými prostředky. Netřeba míti starosti sám o sebe. Stát, „moudrý“ stát se postará. I o poslední pedikérku v Horní Dolní pro její dobro, stát pod své perutě přijme.

Příjmaná opatření vítá zejména trestně stíhaný agrofertizátor. Výroba strachu a závislosti na vládě je jen krůček od konečného cíle, začlenění státu do holdingu. Jsou-li obyvatelé dostatečně vystrašeni, nezbývá jim mnoho času na zjištění, že jeho evropské i národní průsery a problémy nekončí, ba gradují. Také pod coronasvícnem je temno a v temnu probíhají obchody, které by jen zarputilý optimista označil za férové. Stréc Jencek se nerozpakoval v rámci své oportunistické letory nazvat je podvodné. Stát, zatím MY, unese vše. Roušku za pětistovku, respirátor za tisíc, miliardový obchod s nastrčenou firmou bez vypsané soutěže, čínský šunt namísto kvalitních domácích zdravotnických potřeb z Liberecké university. Monopolní obchody státu s konglomerátem firem obmyšleného za věru nedumpingové ceny. Retroaktivitu zákonů v případě potřeby změny výkupních (státem dotovaných) cen v dodávkách obnovitelných zdrojů ve prospěch biomasy a bioplynu světe přestaň se divit od firem beneficienta. Plíživé změny zákonů vyviňující Prime ministra ze všech dobytčáren, které napáchal a napáchá. Ohnout ze strachu lze zákon i záda.

Záda bych rád rovná. I k tomu je snad dobrá hořká raní káva.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner