Filipika o vyhrožování

Eric Drooker

Doneslo se ke mne finační negramotno. Nařčení se zrodilo v pali Mastné Alči, Tetka Sóralová smířlivě nadhodila, že zrcadlo pověšené v nadměrečném pražském, námi placeném bytě, umístěném v atraktivním místě u Pařížské ulice, budoucí Leninové třídě, je potměšile jasnozřivé. Nastavuje odlesk mastnotě i prázdnotě. Duševní a odborné. Nemusela se takto veřejně odhalit pokračoval v úvaze stréc Jencek a poukázal na synovce vykořisťujícího sebe a manželku v rodinném sro odvádějící bezmála 65 % svého výdělku při započítání přímých a nepřímých daní státu reprezentovaného zrovinka odbornicí na agrofertní slovo. Téma mne zaujalo a položil jsem řečnickou otázku, kde je státní vata a finační gramotnost průvanoměrkyně státní kasy.

Státní kasa snese vše. I vyhrožování jedenáctimiliardáře požadujícího státní dotaci ve výši dvou miliard by nezkrachoval naprosto bezvýznamný letecký furiant. Nevatař. Vyhrožování se stalo novým dobrým mravem kmene komančů poté, co jim byla odebrána hračka v podobě šibenic, monstrprocesů a americký brouk vysávající naše zemědělství byl nahrazen novým škůdcem, trestně stíhaným komunistickým, estébáctvím načichlým, dotačním ekvilibristou. Pokud nebude po Falmrově chuti, nebude. Spolupráce bývalého a současného komunisty, estébáků ve zbrani.

Zbrani, odebrání nehodícího se slova, užil ve Sněmovně Stalinův pohrobek. Po staru, demokraticky zvolenému poslanci, odebral slovo neb usoudil, je je úkorné nejen jeho zájmům. Nastolil tak nové pořádky. Agrofertistán jako vyšitý, odtušil stréc Jencek ponuře. Přání otcem myšlenky, kdy JEMU oddaný pěvec nařídí zákaz srocování davů maje na zřeteli, že skupinku 300 nespokojenců s novým řádem lze v tichosti zpacifikovat pracovními příležitostmi v lithiových dolech neb uran došel.

Došla i trpělivost, novým pořádkům, s nezakrytými obličejovými svaly obyvatelstva. Některým kverulantním typům, vyjadřujícím mimicky nespokojenost bude agrofertnělidovým soudem nařízena rouška na věčné časy a zákaz očí v sloup, hledajících záchranu v oblacích, případně u povoleného pohanského boha Peruna, bude podpořen ztrátou zbytku majetku a občanských svobod dýchat nekatrovaný luft. ANO, jdeme vstříc požadavkům doby. Manifestačně.

Manifestačně, po staru zvolená Sněmovna, zarazila slušnost. Poděkovat za dar. Bezplatný dar. Vyšla tak v ústrety Hradním vyvolencům reprezentujícím zájmy všelidové komunistické číny darovat za netaoistické peníze námi zdarma poskytnutou pomoc. Rudý bratr rudému bratru vlkem. Ulevila si tetka Ólická na návsi u nás na vsi.

Na vsi na návsi, spolčení tetiček již má vidivíno. Poté co vstřebalo novátorsky pojatou stínovou vládu, kdy postupně každý AGROFERTEM navržený a následně AGROFERTEM schválený a AGROFERTEM uvedený do funkce, loutkový ministr, obdrží svůj stín v podobě agrofertně zřízeného vládního zmocněnce zájmů agrofertu, tento vybuduje stínovou bezpečnostní armádu a agrofertní buňku divize tajné bezpečností služby.

Služby AGROFERTU nevydýchám. Raději ultrahořkou kávu.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.