Fipilika o spojování

Donesla se ke mne nehorázná vstřícnost. Vstřícnost na hony vzdálená skutečnosti. Ministr pro likvidaci drobného podnikání a náhončí středních firem do holdingu, ministr přes holdingové akvizice neposlušných velkých firem a neprůjezdnost Agrofertistánu, stavitel chimér namísto dálnic a ve volném čase místopředseda družstva chaotů, se rozněžnil nad svou dobrotou. Tento mistr úniku před skutečností utřel slzu nad svou vstřícností a zavelel si dost. Bylo vládní pomoci. Rozmazlili jsme si podnikatelé nad míru. Tetka Sóralová je mínění, že je dohnala jazyková nevybavenost a jistá míra nepozornosti. Prime ministr z vůle 1/3 spoluobčanů absorbátorů neuskutečnitelných slibů, stižené masochismem případně demencí, se zamotal ve své proslulé výřečnosti v kole, jsu za, nění su za, boha jeho za není su. Na základě této premisy Mastná Alča a „Něžný“ myšlenkový Barbar, připravili důmyslnou past na obec živnostenskou. Jeden slib pomoci je po vzoru asimetrické Rudé Máří se spravedlností této vládě vlastní, vyvážen buzerací, sklapnutí kontrolnězávislých mechanismů a následnou mírou nesplatitelných sankcí. Stréc Jencek, kverulant a defétista z přirozenosti, upozornil na prohlášení rozpočtové fabulátorky, Mastné Alči, o zbytečném strachu ze státní zvůle. Na svou ČEST prohlašuje, že netřeba se obávat drakonických, likvidačních pokut, pokud se v budoucnu ukáže, že nesprávně živnostenský delikvent vyplnil nejasně formulovanou kolonku na jí sesmolené excelové tabulce. Tato skutečnost, vece stréc Jencek, je dostatečným varováním a kdo ho neuposlechne je sám sobě strojvedoucím. Do fronty Úřadu pro nábor levné pracovní síly firem bez majitele.

Bez majitele se neobejde jiná část spoluobčanů trpících spojovací úchylkou jejich modly. Hradní Bořek Spojovatel dosáhl absolutního vítězství ve svém boji rozdělit spojováním a neomezeně vláčet zemi směrem k asijských despociím. Každičký jeho blábol je startovním výstřelem k adoraci autora. Ihned se vyrojí nemálo adorantů by blábolu připravili prohnojenou půdu. Se zanícením budovatelů lepších příští šíří slovo apoštola potměšilosti, nachází podpůrné argumenty mající základ převážně ne snad na vodě, ale vysloveně na morálním dně. Ješitný stařík je navýsost šťasten jsou-li jeho učedlníci sdostatek pilnými a jeho na Ústavu přísežně spojovací urážky se šíří nadzvukovou rychlostí.

Rychlost návratu k normalizačnímu slovníku se stalo poznávacím znamením příznivců Hradního ochmelky. Jím nepřímo šířená teze, že jen idiot by se nechal vláčet do socialismem prolezlé EU, když může slastně vetřít se do konečníku kapitalistického Ruska je hitem místní lůzy. Dávno zapomenutá slovní spojení, chtělo by se napsat zvratky, připomenula jakási regulátorka čehosi hůře uchopitelného Alča Energie Vitásková, a tak lokajové kapitalistického prohnilého Západu, falzifikátoři dějin, pohrobci imperialismu spatřili světlo světa. Tetka Ólická, dáma s vychováním, ucedila usečnou poznámku. V jejím požehnaném věku, že nedožije se reinkarnace něčeho tak zhůvěřivého jako je socialismus s jakoukoliv tváří.

Tvář má, má nakloněno k arcihořké kávě.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner