Import tmy v pytlích

()

Donesla se ke mne tma. Z pod svícnu, na němž zářil Čínou darovaný vir. Pevninskou. Ostrovní Tchai-wan daroval pomoc. Kontrarevolucionáři ! dle Hradního protokolu sepsaného sypaným čajem. Čínským a azbukou. Tetku Sóralovou interesoval zákon jehož zrod byl rychlejší světla. Na pořad jednání ho dostal „náš“ moravský, kroměřížský, ANOistický strejda, znásilňovač jednacího řádu, dříve než byl navržen a schválen vládou. V NOUZI. Bez rozpravy a možnosti opozice klást otázky. Jeho podstatou jak nám osvětlil stréc Jencek, zpravodaj k této neuvěřitelnosti, je zařadit vyšší stupeň rozkrádání zbytku republiky ANOPRESSFERTEM před dokončením Agrofertizace. Zkušební provoz měl na starosti ministr-pěvec, holdingový specialista na žeh zdravotnictví. Uspěl. Jeho rekovský počin, nákupy za astronomické sumy expiračně vyhaslého zdravotnického materiálu, zboží pověstné čínské kvality, více pruhů více ADIDAS, smlouvy s mrtvými schránkami, firmami bez historie, s falešnými zdravotními certifikáty se ujal. Zákonem agrofertizátor zařídí, by stát kupoval jen od AGROFERTU za ceny stanovené prodejcem. Shrnula tetka Ólická obecně neprospěšné téma.

Téma pochybení školského systému v rámci nauky kritického myšlení vyplavalo s utopeneckou zarputilostí na hladinu společenské únosnosti. Stréc Jencek utrousil jdouc na kelímkově nezávadnou zahrádku se stoly asimetr od sebe, posadit se asi 1,5 m od spolustolovníka, že chyba systému je jednoznačná, ale i ty pokusy jsou marné u spoluobčanů vlasteneckého vyznání, anoistických politiků a absentujících komunistických politiků a jejich voličů ve vyuce. Rošťácky se tvářící událost minulých hodin je toho ukázkou. Filiálka podfiliálky, kterou vede Hradní vychlastanec a suita Punťových bojarů, mužiků a jiného východostepního marasmu, požádala Policii ČR o policejní ochranu pro potencionálního kata, kterému je spíláno českou veřejností nazývající nepravost nepravostí, zločin zločinem a to se v jeho vlasti nenosí. Pro vlastence, rudou sběř a jiné druhodince ( filosofická definice bohem neobdařeného jedince) jest důkazem tvrzení na švestkách nachytaného vraha, že není na švestkách, ale Chytá v žitě. Vymalováno. Jedinec Bohem obdařený si lehkým poklepáním na spánkovou kost upomene, že země kde zítra znamená předevčírem tají i dnešní datum a mate svět i záměnou kalendářů, nechá utopit ponorku, staví ocelová letadla na bioplyn a vyhrožuje zprava doleva a naopak, druhodinec nastaví druhou tvář, jak velí Bible na kterou nevěří.

Nevěří ani solární baroni, jak je pejorativně nazval jejich duchovní otec ideový tavič Olova v Bamberku, by je následně zapřel jak rybář Petr trojjediného, svým slechům. V tichosti družstvo chaotů schválilo retroaktivnost. Pod rouškou ušité ze tmy v čínském respirátoru se usnesla, že poníží výkupní ceny sluneční energie a aby byla zachována energetická rovnováha zvýší výkupní ceny bioplynu. Je pochopitelně toliko náhoda, že v oblasti bioplynu za státní, tudíž dočasu NAŠE, podnikají firmy z holdingu bez majitele řízené beneficientem. Náhoda v náhodě mi připomenula kolegu básníka a jeho klec s demokracií, uzamčenou v menší kleci.

Klec s hořkou kávou ještě lze otevřít. Zatím.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.