Informace blábolem, blábol informací

Eric Drooker

Doneslo se ke mne složení pozoruhodné komise. Parlamentní. Tato vycestovala do Marakéše, diskutovat v rámci organizace pro mír v Evropě. Ponechám stranou nonsens, že evropská bezpečnost se projednává v téměř bezpečné severoafrické zemi, ovšem s výhledem na pohoří Atlas. Zaujalo mne projednávané téma a jejich návaznost na dva členy výpravy za zážitky. Nu jako odborník na téma boje proti netoleranci náboženského vyznání a víry, pohovořil soudruh Zděnda Mlátička Ondráček. Odvolal se na kontruktivní řešení náboženství za vlády jedné strany. Jeho rodné strany. Poukázal na velkou snášenlivost řádů a církví vůči perzekucím, pracovnímu zařazení do uranových dolů, zplundračení jejího majetku a zdanění restitucí. Malinko přitom nezvládl prostocvik s obuškem, kterým předváděl, jak dosáhnout humánní cestou snášenlivosti a rozcuchal jistě pracně sestrojený účes marocké delegátky. Také velbloud dřímající ve stínu fíkovníku si myslel, že dostal pokyn k odchodu a zmizel v poušti. Delegátka Máří El ková zastupující Pitomia a možná ČR, pohovořila velmi plaměně a interesantně o netoleranci a diskriminaci. Její powerpointová prezentace byla však protkána inzercí jejího předsedy a lákala přítomné užít služeb cestovní kanceláře, koupi japonských hůlek a sushi. Mlátička sice reptal, že chtěl vzít tatínka, aby přítomným vysvětlil výhody vozové hradby a tankové divize při obraně města zvenčí, ale do aera mu kapitán odmítl naložit obrněná vozidla.

Vozidla přepychová si budou moci pořídit vybraní státní úředníci za poškození sluchovodů, Povšimli si na ministerstvu, že některá úřednická rozhodnutí, případně nerozhodnutí, mají za následek zvýšenou hladinu decibelů na druhé straně úřednického stolku. V rámci odškodnění erár najde příslušné prostředky na refundaci slechů. Půjde zřejmě o stejné částky, které neúspěšný občan na několika km papíru poníženě žádal.

Žádal ministr od vnitra příslušné instituce aby zvážili, zdali poskytované úřední informace a rozhodnutí, nejsou poplatníkovi k újmě. Teta Vémolová na návsi rozšafně pravila, že má ukrutnou starost o zdraví berní úřednice a raději ji kýženou informaci neposkytne.

Neposkytne-li informace pan Dvořák, takto ředitel naší koncesionářské TV, zástupcům lidu ve sněmovně budeme o informace kratší. Tetka Křópalová procedila přes zubní protézu, že tak nějak si představuje jámu lvovou. Lvi se po žádných informacích nepídí. Po žrádle ANO.

Ano, informace je pravdivá. Jakýsi zlotřilý docent, dějepravec a dějezpytec usoudil, že znalosti poslanců SPD jeví se katastrofální, u některých jedinců jsou spíše od nuly nalevo. Zdarma nabídl jim semestr připovzdělání, aby neplkali zhůvěřivosti a nepůsobili na veřejnosti coby předloha svěžího dílka návrat idiota. Nevím, jeví se mi to zbytečným. Pokud by projevila stejný entusiasmus učitelka prvního stupně základní školy, možná by se nějaký výsledek vyvrbil.

Vyvrbil se frontman Tomáš Hájíček z Krucipusk. Jeho nová vzletná píseň poukazující na nekonečné rétorické schopnosti a pravdivost sděleného, podtatranského jurodivého finančního génia stane se hitem. Jen aby se v ní poznal, BLÁBOLIL.

Káva je dnes blábolovitě hořká.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner