Jak je důležité míti zákon

Eric Drooker

Donesla se ke mne realizace snu každého autokrata. Není divu, že realizátorem takového snažení je Punťa Dobromyslný. Nechal nesveprávnou Dumou schválit, že VĚC se nestala, ačkoliv se stala. Katyňský masakr AK 47. Stréc Jencek, na své poměry s přílišným optimismem nadhodil tezi, že nynčko se v Puntistánu uzákoní, že Země je placatá a slunce vychází na západě a zapadá na východě. Jen drobátko pesimisticky poukázal na možné rozšíření myšlenek autokrata směrem k nám. Jisté náznaky plagiátorství již vystrkují růžky. Tetka Sóralová navazujíce na strécovu tezi projevila názor, že první vlaštovičkou by mohl být Zákon o perfektním zvládnutí coronakrize vládou.

Vláda jako jeden estébák, defilovala před památníkem na Vítkově. Její předseda, filantrop sám sobě, rozhodl vádu vlastenců a normálních občanů stran osvobození Prahy. Sanskrtem sdělil, že Prahu „osvobodili naši“. Historikové musí přehodnotit míru Tisova Slovenského štátu na osvobození Stověžaté. I jakási Duka, kardinál, prodloužená ruka Pacem in Terris, komunistů a estébáků uprostřed církve. Také vrchní velitel všech vojsk, prohlubovač dna mravního bahna zaujímající standartní Áčko se svým nosičem poté, co hůl vypověděla notorickému hrubci a opilci par excellence poslušnost, byl viděn neznámý vojín zbavovat se obsahu žaludku hnedle za jeho památníkem. Stréc Jencek, také již pamětník poznamenal, že být na místě neznámého vojína, raději by se nechal střelit za dezerci.

Dezerci nezamýšlí trestně stíhaný politik – nepolitik nového střihu. Jeho jang k jinské nepolitické politice našeho skutečného bývalého presidenta je frustrující. Vir nevir, EU stále požaduje řešení jeho vztahu k jejich penězům. Nevstřícná, nevděčná opozice opájející se svou rolí rýpalů po něm žádá vyučtování coronavirového finačního běsnění. S takovou drzostí se zaměstnavatel 10,7 milionů zaměstnanců, při řízení firem co mu nepatří ještě nesetkal. Předložil zřejmě chaoticky ve spěchu, jak bývá vládním zvykem, věru úspěšný skorozávěrečný účet zobchodování čínského viru. Tetka Sóralová, zběhlá i ve složitějších početních úkonech nás informovala, že 1 kousek zdravotnického čínského šuntu nás přišel na tisícikorunu. Snad proto začal vydírat Parlament vizí prodloužení nouzového stavu nafurt, prohodil stréc Jencek kousavě.

Kousavost neopustila sdružení dobrovolných tetičk na návsi u nás na vsi. Tetka Ólická upomenula se na slib, že ANOidní odborníci již pracují na vakcině protivá čínské pomstě světu za přelidnění planety. Zpravodajka k tomuto pravda již vyhasínajícímu tématu, tetka Ózská přednesla úvahu o homeopatickém účinku séra, tak jak velí odbornost předsedkyně ANOidní komise. Stréc Jencek, zcela překvapivě optimisticky poznamenal, že homeopatika již koncern za peníze EU vyrábí ve své potravinářské divizi. Bezmoučný toustový chléb, či bezmasé párky jsou toho příkladem. Postačí, když Lovochemie stluče své výrobky do miniaturních plátíček připomínající léky a další dotace firmě co nikomu nepatří je na pořadu dne u Mastné Alči. Proplacena předevčírem.

Předevčírem, včera i dnes počínám hořkou kávou. A zítra ?

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner