Americké parlamentní volby ukázaly již delší dobu známý fakt, že lidé mladší, vyššího vzdělání nebo žijící ve velkých městech volí spíše demokraty, zatímco lidé se středním a nižším vzděláním, žijící na venkově a často i s nižšími příjmy volí republikány. Doslova pravý opak situace v České republice. Proč tomu tak je?

Pro hlubší analýzu voličských preferencí musíme jednoznačně zohlednit historický vývoj obou zemí. Spojené státy, které vznikly nezávislostí na Britském impériu v roce 1776, stojí na pevných základech ústavnosti, která se s lety téměř nemění (k dnešnímu dni se americká ústava změnila pouze 27krát, z historického kontextu je to marginálie oproti ústavním změnám v ČR). S tím je spojené i to, na čem si velká část Američanů zakládá: svoboda a nezávislost jedince na státu, na státu takovém, který je občanovi pomocníkem jen v těch nejkrajnějších situacích. Odtud pramení venkovská podpora republikánům.

Proto je z pohledu kontinentálního Evropana velmi těžké pochopit americké uvažování. V USA neexistuje povinnost mít veřejné zdravotní pojištění v takové podobě, v jaké ho známe z Evropy a které se administrativa Barracka Obamy pokusila zavést. Obamacare se stala vlajkovou lodí minulé administrativy. Spousta českých pravicových politiků by se pod Obamacare podepsala, jelikož veřejné zdravotní pojištění považují za samozřejmost moderního státu. Americká pravice do tohoto stádia ještě nedošla. Jak by také mohla? Území USA se vyhnuly obě světové války a ekonomické krize střídala vždy rychlá konjunktura.

To, proč mladí lidé nevolí republikány, je z několika důvodů. V posledních 10 letech američtí mladí žijí vlnou emancipace, narovnání občanských práv menšin, bojem proti rasismu, xenofobii, nadřazenosti elit nad celkovou společností a sociální nespravedlností. Je známým faktem, že většina dnešních mladých lidí je spíše levicového smýšlení, často se k tomu ale nepřiznají a říkají něco ve smyslu: „Já jsem pravičák, ale s velkým sociálním cítěním.“ O realitě nebo pravdivosti tohoto tvrzení je možno polemizovat, každopádně nepopírá fakt, že světové levicové hnutí není mrtvé, jen neumí načerpat živá a aktuální témata.

Proč to všechno říkám? Na americkém příkladu a jeho porovnáním s Evropskou levicí je vidět jeden zajímavý fakt: americká levice frčí, evropská nikoliv. Ne že bych chtěl dělat sociálním demokratům nějaké PR, chraň Bůh, je však pozoruhodné se nad současným trendem zastavit. Česká sociální demokracie není schopná mladé voliče oslovit. Dosud nezjistila, že populistická rozdavačná témata ve stylu „MHD zdarma a pro všechny“ na mladé nefungují. Zvýšení důchodů a zrušení karenční doby taky moc nezabralo. Naproti tomu u mladých dominují preference pravicových Pirátů, TOP09, ODS, a okrajově Zelených (kteří jsou sice levicoví, i když se k tomu nepřiznají).

Co z toho všeho plyne? Fakt, že americká levice má nabito tématy, která více či méně v Evropě odezněla nebo byla naplněna, a že evropská levice nemá atraktivní témata, která by voliči nabídla. A je to škoda, protože politice svědčí pravolevý střet názorů, který kultivuje společnost a který je hnacím motorem sociální spravedlnosti. Taková spravedlnost, která nevzejde z jednoho či druhého tábora, ale která vzejde ze vzájemného střetu obou dvou.

 

Autor je členem ODS

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Jan Pešek