Jednou ne, dvakrát ANO

()

Doneslo se ke mne střídavě coronaoblačno. Také víchřice způsobená rotací názorů. Vědci z Pasadenské university Caltechu vyvinuli mimořádně pružný materiál a nazvali ho HAMACEK. Po shlédnutí všech dílů Českého politického bizáru – Boj s čínskou pomstou, název změnili. Na ANO. Ministrovi přes policii a poštu, poslednímu sociálnímu demokratovi v Čechách, zachutnala MOC. Mocně si ji chrání na věčné časy a nikdy jinak. I na úkor obyvatelstva o které mu ostatně nikdy nešlo, vnesla pohled zkušené ženy tetka Sóralová. Jeho pitbullí zakousnutí do porce moci jde tak daleko, že zvažuje čas nouze posunout směrem k nekonečnu. Pohled na zarouškované stádo, spartakiádně vyrovnané s pohledy upřenými na takřka vůdce dychtivě očekávající příkaz, rozkaz, nařízení, výnos, usnesení, hrozby, výhružky, činí jeho život smysluplným.

Smysluplností je nabuzen i trestně stíhaný daňový požitkář. Jeho sociálně síťový guru ho udržuje ve střehu. Rozkaz zněl jasně. Vystrčit před sebe posla špatných zpráv a vyčkat reakcí na sítích. Pokud lakmusový podvrh uspěje, vyrazí ze stínu a úspěch si bezostyšně přisvojí. Ovšem projeví-li poddaní nesouhlas hraničící s davovou reakcí, vystoupí z Márova stínu, rozhodně a neochvějně z posla udělá užitečného idiota a návrh rozcupuje na nejmenší kousíčky. Nasadí výraz zachránce a jde sčítat procenta. Stréc Jencek, osoba kverulantní, si zarebelil a na návsi bez roušky navrhl nový postup při sestavování vládního programu. Přehled přavažujících názorů na sociálních sítích bude základním stavebním kamenem tvůrčí politiky vlády. Platné budou vždy od rána do večera, pokud ovšem nedorazí nový průzkum. Právo změny názorů z hodiny na hodinu si hornouherský dežo vyhrazuje. Tetka Ólická namítala, že tím se vlamuje do politiky jedné Číny na Hradě a může dojít k pozvání Punťových vstupců, karanténích ilegálů. Přitom zakázku prý nelze rozšiřovat do nekonečna. Zní jen na jakéhosi starostu bořitele soch a mýtů, zlovolný lesní pych na magistrátu a stavitele pomníků vlastenci nschválené armádě. Polonium se stává v Puntistánu nedostatkovým zbožím, skoro jako vše nač si občan upomene.

Upomenula se žena z povolání, stavitele nížiných sjezdovek, čínského dovozce předraženého šuntu, dotačního podvodníka, osvětimanského řezníka a příležitostného karanteního hospodského a hoteliéra, že má nějaká nadlidská práva. Právo na porušování výnosů a nařízení Kašpárkového divadla. Krizového štábu. Podivila se na sociální síti konání Policie ČR, hygieniků a zemědělské inspekce. Zvůle těchto státních orgánů ji byla zcela cizí dokud dotýkaly se jen občanů druhé a třetí kategorie, pořádajíc na bezrouškiány hony v parcích, cyklostezkách a u žíznivých okének. Na bezprověrkového manžela, jeho nejedlých kolegů a podržtašek Jardalufťáků, krytých Hradní nádherou se povinnosti nevztahovaly. Inu Agrofertistán, podotka tetka Křópalová, Jednou ne a vícekrát ANO.

ANO, pravil druhý muž strany bijců imigrantů. Za vše může EU a USA. Amerikánci vytvořili čínský vir a zlovolná EU se mu neumí bránit jinak než dovozem migrantů do agrofertních luhů a hájů. Háj je mezistanicí k Danteho devíti soustředným pekelným kruhům a desáté je AGROFERTISTÁN, uzavřel stréc Jencek návesní potlach.

Potlach i dnes provází ulrahořká káva.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.