Kázat vodu, pít vodku

Donesl se ke mne plk za plkem. Pokusil jsem se sdělení obrátit a vyšel mi plk za plkem. Obrátil jsem se s tímto objevem na tetičku Ólickou, nestorku našich tetiček. Dlouze se zamyslela, zavzpomínala kolikže takových sdělení za svůj život slyšela od našich nejvyšších. V duchu vážila přepečlivě svá slova, chtěje být pregnantní. Plk za plkem. Potvrdila můj nález. Projev bude poselstvím. Alespoň takto byl inzerován před přednesem Hradním Mluvečkou. Vezmu-li to zeširoka nadhodil soused hrubián, pokud by Boží chlapci sdružení kolem Božího Syna takto poselstvovali slovo Boží, tak církev svatá skomírá na úbytě a všech 12 členů by bohoslužby pro veřejnost pořádali ve výtahu páter noster. Stréc Jencek, také pamětník, zase projevil obavu o svůj snadno získaný majetek ze Sudet vece, že pokud má Hradní troska pravdu, pak by Němci mohli anulovat výsledky mírových smluv. Hitler byl právoplatně, svobodně zvolen a žádní demonstranti a jejich poskoci se Spojeneckými vojsky v zádech neměli žádné právo jeho vládu ukončit. Měli si počkat do dalších svobodných voleb.

Volbami se započali ohánět i Gottwaldovi pohrobci. S málo skrývanou radostí podpořili zeširoka plkavý projev. Zacítili šanci a odešli kouti pikle. Pod rouškou anonymity mi prozradil jeden takový model, i takové necháme svobodně chodit do knajpy, že souduh Falmer s podruhy chystá ústavní žalobu ke zneplatnění listopadových událostí. Soudruh Husák byl svobodně zvolen a dav už už bažící po svobodě neměl žádného práva demonstrovat, měl trpělivě vyčkat svobodných voleb a pokud by zvítězil mohl nastolit změny. Tudíž abdikace byla vynucená a neplatná.

Neplatily přírodní zákony ? Teatrálně se tázala jdouce z ranní bohoslužby tetka Křópalová.. Teprve první mezi lháři si povšimnul, že slunce někdy svítí a někdy ne. Stejně tak vítr. Někdy si foukne a někdy ne. Někdy jádro slouží a někdy ne, cynicky ukončil přírodozpytecké okénko študentík z blízké přírodovědecké fakulty, procházející kolem. Šel studovat do foroty, by si mohl ve svém volném sobotním odpoledni zademonstrovat za příroda ví co.

Co mohou ekologové vědět více o teplotách v zemi ledu a mrazu než obsahuje vánoční poselství stmelovače národa, soudně uznaného klevetníka, prodejce všech dvou traktorů na východ, obchodního atašé telekomunikačního gigantu čínské rozvědky, ruského gubernátora a zástupce SEBE na zemi. Tvrzení o plusových teplotách v zeleném Grónsku a na ledovcích tamtéž byla překvapením pro vědecký svět.

Svět našel nového laureáta Nobelovy ceny za plk. Jeho teze, že po dni nastává noc, postulát o střídání teplot na zeměkouli, paradigma o tmě v noci a objev o šišatosti Zeměkoule což má za následek změny klimatu je ne nepodobný postřehu Švejkova spolupacienta. Uvnitři zeměkoule je jedna větší zeměkoule. Prime minister této země Jaroslava Haška a majora Těrazkyho má před sebou věru přetěžký úkol. Novoroční plk. Ale jako kovaný komunista, estébácký donašeč a podvodník světového kalibru se s tím jistě po soudružsku vypořádá.

Vypořádal jsem se s raním kávou plkovitě hořká dnes.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner