Kde jste, strážci zákona?

Eric Drooker

Kde jste, strážci zákona?
Dění v České televizi, resp. v její Radě je obrazem dění v celém státě. Několik lidí se z nízkých pohnutek snaží pomoci estébákovi, který je nešťastnou shodou okolností zrovna teď premiérem, k zardoušení svobody v Česku. Té svobody, která k nám před 31 lety přišla relativně snadno a zřejmě proto si jí dostatečně nevážíme. Lidé kteří svoji mizernou kvalifikaci, nenávist vůči odlišnému názoru, neschopnost dohlédnout dál než do své peněženky a z toho plynoucí mindrák omlouvají tím, že Rada má odrážet politické složení Parlamentu tím dokazují, že nejsou na svém místě a že roli a poslání Rady nechápou. Kdokoli z těch občanů, který dnes například přispívá do potravinové banky, je v jistém smyslu slova způsobilejší být členem televizní Rady, než ti její členové, kteří před necelými dvěma týdny zvedli ruku pro odvolání dozorčí komise Rady. Tihle radní jsou malí duchem, nehodní svého postavení, jsou to kupčíci a handlíři jako ti, které Ježíš vyhnal z chrámu. Vůbec nechápou, že existují jiné hodnoty než peníze, že by tyto hodnoty měli prosazovat a hájit, zejména v souvislosti s tak výsostně důležitým statkem, jímž je svoboda slova. Jsou přesnými reprezentanty politického subjektu, který je do Rady navrhl a zvolil. Rozměr jejich osobnosti nepřevyšuje výši jejich platu ani o pověstný půlpenny. Pokud jsou v českém parlamentu výjimky, rozhodně je nenalezneme mezi těmi, kdož do současné vládnoucí kliky buď přímo patří, nebo jí přisluhují. Připomeňme si text slibu, který poslanci v den nástupu do Parlamentu deklamují a který je součástí ústavy České republiky: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. V tomto textu není nic o nutnosti preferovat hnutí ANO a Andreje Babiše, natož pak podle těchto preferencí volit členy jakéhokoli orgánu. Předseda sněmovního mediálního a volebního výboru rozeslal před volbou nových radních všem členům sněmovny dopis, v němž v rozporu s tímto ústavním ustanovením poslancům některé kandidáty volit doporučuje, před jinými varuje. Nehodnotí je však podle profesionálních a morálních kvalit, podle osobnostního rozhledu a životních zkušeností, ale pouze podle toho, zda dostatečně hájí zájmy hnutí ANO, Andreje Babiše a zda dostatečně nenávidí současné vedení České televize. Že by tohle jeho doporučení reprezentovalo jeho čest a vycházelo z jeho nejlepšího vědomí a svědomí? Pokud ano, pámbu s námi a zlý pryč. Nedovedu si představit větší degradaci funkce předsedy volebního a mediálního výboru. Doporučení, která předseda Berkovec ve svém mailu uvádí, jsou nejen nemravná, ale jsou i v rozporu s článkem ústavy a postavením poslance! Čl. 26 ústavy pro připomenutí zní: „poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. Člen parlamentu tedy není při výkonu mandátu právně vázán žádným příkazem, ani politickou stranou ani klubem, ani svými voliči. Pokud by se nějakými příkazy řídil, je to zcela jeho svobodná vůle“. Pan předseda výboru tudíž poslancům doporučuje, jak má vypadat svobodná vůle. Krásný nový svět! „Rada České televize je podle zákona 483/1991 Sb. o České televizi, v platném znění orgánem jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize….. Její členy volí a odvolává poslanecká sněmovna tak, aby byly v Radě zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy“. Postavíme-li si uvedené texty vedle sebe, nelze se ubránit dojmu, že text předsedy vyzývá k protizákonnému a přímo protiústavnímu jednání. Jednoznačně doporučuje řídit se při volbě členů Rady pouze loajalitou k ANO, k Andreji Babišovi a nenávistí k České televizi a k jejímu generálnímu řediteli. Kde jste, vykladači práva a strážci zákona? Radní, kteří byli do Rady ČT zvoleni na základě kvalifikace, která je v rozporu se zákonem o České televizi a v rozporu s ústavou České republiky, kteří z orgánu veřejné kontroly dělají orgán lobbující za zájmy jedné specifické skupiny lidí, by měli být poslaneckou sněmovnou s okamžitou platností odvoláni! V zájmu všeho lidu!

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.