Kolik řečí znáš, tolikrát jsi ministryní

()

Doneslo se ke mne, že družstvo chaotů, známé též pod označením vláda, která vejde do dějin pod spisovou značkou, vláda všeho možného jen ne odborníků, vedená polyglotem užívajícím spoustu polozapomenutých jazyků v jedné větě a posluchače tím přivádí k nirváně, se rozhodla zařadit do svého programu nácvik úprku. Tetka Ólická označila bez průtahů průkopnici tohoto tělomrskového vzepětí. Mastná Ála. Rozkymácela svou napětkrát ztepilou postavu a z letmého startu vykličkovala z drze položeného dotazu redaktorky z jakési pozoruhodné mutace světoproslulé zpravodajské agentury. Anglicky hovořící redaktorce byl promptně soudem uložen zákaz přiblížení k lingvisticky nadané ministryni pro blaho firem obmyšleného. Stréc Jencek jedovatě poznamenal, že soud by měl uložit zákaz přiblížení, komukoliv kdo ovládá jazyky, ekonomiku, finančnictví, elementární logiku a Gutha- Jarkovského. Tomu v jeho bytostném zájmu.

Zájem společný našli veteráni studené války, estébáci v přirozeností. V dojemné shodě došli k závěru, že neziskovkové organizace je třeba pro jejich nelojoalitu zrušit.Soudně uznaný estébák, toho času „sodou“ pro NÁS nepřiznivých náhod a 1/3 slibem pomýlených spoluobčanů premiér, nazírá na škodlivost neziskovek potřebou firem co mu nepatří absorbovat co nejvíce státních prostředků a Falmer estébácky instinktivně nevěří ničemu co zavání státní neorganizovaností. Tetka Sóralová projevila údiv nad jejich obavami. Svěřila se, že oba mají od mládí neocenitelné zkušenosti s neziskovostí jakékoliv činnosti pod vedení státostrany, které byli oporou. Tetka Křópalová je mínění, že vize AGROFERTISTÁNU je pokračováním politiky KSČ jinými prostředky, do konečné severokorejské čučcheizace, pod vedením novodobého kolektivizátora výlučně československou cestou.

Cestou s vyrovnáním se z čínským virem dochází k věru interesantním skutečnostem. Největší díl pomoci se dostává zemědělským firmám ustájeným ve fondech obmyšleného, firmám ochomýtajícím se kol vlastnictví ministra zemědělství, které nestačil přivést zu grunt, jak hezky na návsi u nás na vsi procvičujeme cizí jazyk, a také v sektorech, kde dominují rodinní příslušníci a přátelé vládních pitoreskních figurek. Pomoc vlastníkům nájemních ploch v gigaobchodních centrech inkasovat nájem ze státní pomoci hezky kontrastuje s odbytím živnostníka držhubným a malých rodinných s.r.o. držtlamným. Stréc Jencek si jen povzedchl, že kdyby si trestně stíhaný daňový iluzionista lépe vybíral přátelé, nemusel by stát sanovat jakousi leteckou společnost, případně kdyby si dcera jeho jazykově nenadané finanční konkubíny vzala živnostníka, situace by nebyla k uzoufání.

K uzoufání situace dospěje v ne příliš vzdálené době. Dvojice tří ministrů a dvou místopředsedů vlády dostalo „volnou“ ruku k vyřešení strategického problému. Nákupu aerolinek a dostavby jaderné elektrárny. My vizionáři z návsi již vidíme splétat vodící dráty ze Strakovky a z nedalekého Hradu, vedoucí k volným pažím Mastné Alči a politicky polygamního ministra. Věru není to hezká vize.

Vize první hořké kávy pozbyla kontur. Pomůže druhá, stejně hořká ?

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.