Komoro má, středisková, aneb kdo z Vás to má, dámy a pánové

Eric Drooker

V srpnu 2020 byl publikován můj krátký příspěvek týkající se advokátně-komorového spolufinancování „soutěže“ o právníka roku, a to rovnou s poznámkami předsedy České advokátní komory. Upřímně jsem netušil, že mých pár poznámek na sice finančně dost nákladné, ale jinak banální téma v rozsahu 342 slov si vyslouží takovou pozornost ze strany samotného předsedy, a to dokonce o pár slov delší, takže článeček máme vlastně ve spoluautorství – a slovy klasika, dámy a pánové, kdo z Vás to má? Nicméně si dovolím některá tvrzení pana předsedy uvést na pravou míru, a připojit ještě pár obecných poznámek.

Dovolím si vyvést předsedu z omylu ohledně charakteru „dvou až třídenních advokátních akcí“, jako jsou např. otevření soudního roku v Londýně či Paříži, či podobné akce pořádané advokaciemi Španělka, Itálie a dalšími. Toto srovnání je zcela mimo. Otevření soudního roku v Londýně nepořádá anglická advokacie, ale The Judiciary (www.judiciary.uk), a podílí se na ní také Lord Chancellor a Crown Office. Pokud pan předseda otevření londýnského soudního roku srovnává s právníkem roku, tak je vedle jak ta jedle. Charakter právníka roku odpovídá spíše nejrůznějším cenám a vyznamenáním, které Vám udělí za pár liber kdejaká soukromá agentura, a ještě Vám k tomu přidá „křišťálovou trofej“, takových nabídek udělení titulu „čehokoli roku“ mi chodí do emailu, a hlavně právě z Londýna, pár do měsíce. Pokud bude mít pan předseda zájem, není problém mu obstarat nějaký hezký titul, např. nejlepší předseda, předseda roku, předseda pětiletky nebo nejlepší předseda galaxie – stačí říct. Tento parazitní reklamní byznys má v zahraničí dlouhou tradici, a samozřejmě nelze nikomu bránit v tom, aby tento byznys model přenesl i do České republiky. Pořádání takové soutěže by jistě slušelo některé z našich milých Unií, tedy kolegové advokáti, prezidenti a viceprezidenti a členi unií všelikých by ze svých, dobrovolných příspěvků, mohli takovou vzrušující soutěž jistě pořádat každý rok, a klidně i dvakrát. Myslím ale, že není na místě, aby každoročně ta naše komora, milá, středisková, vyhazovala do luftu miliony korun ve prospěch soukromého subjektu. Ty bychom totiž mohli investovat do jinčích věcí, jako např. do dálkového přístupu do matriky – ok, sice u nás nebudou herci deklamovat jako v Paříži, Londýně, Novém Jorku, ale zas to u nás bude pro všechny členy fungovat aspoň jako na Slovensku, u Slovenské advokátní komory; vůbec bych se já osobně tedy v Bratislavě dost inspiroval, ale to víte, já mám jen to provinční myšlení.

Předseda považuje vyhození milionů Kč z ročního rozpočtu komory za „investici do společenského kreditu advokacie.“ Mohl by předseda nějak doložit výsledky těchto investic do „společenského kreditu“ advokacie? Nebo je to jenom takové to domácí žvýkání? Pokud by si předseda prostudoval tiskové zprávy a příslušné výsledky průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, pak by zjistil, že advokát se (asi naposledy) objevil ve výsledcích v roce 1990 na osmém místě, pak už to jaksi není k dohledání; naopak, stabilně se na předních příčkách drží soudce. Proč asi? Neslušelo by nám spíše to čermákovské „je třeba pracovat bez toho, aniž bychom museli býti příliš vidět“, viz ostatně BA 7-8/2020, str. 5 a násl.?

Pokud už předseda chce investovat finanční prostředky (a to si dovolím zdůraznit) komory nutně do reklamy a public relations ve prospěch advokacie jako takové, tak by se mohl např. inspirovat u Curyšské advokátní komory a její série reklam, také ve formě plakátů a pohlednic, to vše pod mottem „Kommen Sie lieber, bevor Sie müssen. Ihre Anwältin, Ihr Anwalt. Zürcher Anwaltsverband“. Pár ukázek připojuji níže.

Já se obávám, že to víno, co nám předseda svými poznámkami k mým poznámkám nalil, není úplně tak čisté, a že se nejrůznějším soudruhům z Dřevoplechů v našem kraji a na rozpočtovém cecíku komory docela zalíbilo. My vám naše peníze a jméno, vy nám, tedy některým z nás, legrační tituly. Elementary, my dear Watson.

Je zřejmé, že se předsedovské pojetí stavovské organizace asi dost liší od mého, minimálně se dost rozchází v pojetí slov a skutků. Je smutné číst v rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 22 Co 147/2020-52, že „Česká advokátní komora tak sama navrhovatele odsuzuje, bere spravedlnost do svých rukou, bez respektu k presumci neviny. Ani se takovým záměrem netají. V Článku 2 tyto své kroky a tento svůj záměr zdůvodňuje s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu bezzubostí práva a nečinností policie…“, a dále „…Zásah je zde o to vážnější, že je na stánkách odpůrkyně (České advokátní komory) jako autority, u které lze očekávat úctu k právu a jejíž prohlášení tak má z povahy věci samé větší dopad než sdělení jiných subjektů.“ Co k tomu dodat za situace, kdy se kolegové, a jeden z nich v pozici místopředsedy, na stránkách Advokátního deníku titulují navzájem krasomluvou zahrnující perly typu praktikující bolševik; a ten zbytek květomluvy raději ani opakovat nebudu. Asi se jedná o to nové pojetí komory, zvyšující náš společenský kredit, takové to moderní, píaristické, kolotočářské, mehr Schein als Sein.

Argumentace ad hominem je vždy obzvláště odporná, ale budiž, jen krátce. Žádné šetření jsem neprováděl, nejsem estébé, jenom jsem se slušně zeptal jako člen advokátní komory; navrhuju Vám pro příště dotazy členů zakázat, a bastafidli. Ano, zastupoval jsem komoru řadu let na mezinárodním poli, a skromně doufám, že jsem komoře taky nikdy nedělal ostudu; a v řadě případů na vlastní náklady, v podrobnostech se doptejte na zahraničním odboru. A jako advokát jsem se také letos v září s panem předsedou Senátu Vystrčilem zúčastnil cesty na Taiwan. Zatím co Vy jste raději podepsal přihlášku do Belt and Road International Lawyers Association přímo pod kuratelou čínských soudruhů provozujících koncentráky. Ale co už. Hlavně že to nemá vliv na funkci.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.