Konzervatismus, nebo liberalismus v TOP 09 ?

archiv

Tomáš Czernin a Markéta Pekarová Adamová | FOTO: archiv

Máme před sebou celostátní sněm TOP 09 se dvěma kandidáty na předsedu. Tomáš Czernin je charakterizován jako konzervativec, Markéta Pekarová Adamová jako liberál. Jedná se mezi nimi o střet ideí, anebo jde pouze o výběr mezi dvěma kandidáty odlišnými lidsky, životními zkušenostmi, ale nelišícími se svým zaměřením politickým? Jak předznamená volba budoucí vývoj TOP 09, případně celé naší politické scény? Vzhledem ke všeobecnému zmatení pojmů používaných v naší české kotlině by asi bylo vhodné nejprve vymezit, co tyto termíny vlastně obecně znamenají a co pod nimi chápeme u nás.

Konzervatismus je odpor ke změnám, zejména k rychlým změnám a dále podpora tradičních norem. Těmi rozumíme tradiční autority a společenskou rozvrstvenost, vlast, rodinu, náboženství, etiku, soukromé vlastnictví. Přirozeným zastáncem konzervatismu byla nejprve aristokracie, následně nově vznikající buržoazie. Nevěřme těm, kdo tvrdí, že konzervatismus se rovná nesvoboda. Naopak, dobrovolná svoboda vůle a mravního konání odvislá od křesťanských tradic koresponduje v konzervatismu s osobnostní celistvostí, s důvěryhodností, s mravností a je naprosto odvislá od empirických osobních zkušeností a pozvolné generační změně tradic. To znamená kontinuální, nerevoluční vývoj společnosti a zároveň to znamená plnohodnotný lidský život, který je plně svobodný u vědomí si vlastní zodpovědnosti a důstojnosti.

Liberalismus – no, to je trochu složitější, neboť jak pravil Francois Bayrou, liberální ve Francii znamená extrémní pravici, v Británii levý střed a v USA levici. Zjednodušeně řečeno liberalismus jako svůj základní postulát vytyčuje svobodu, ovšem nikoliv absolutní, anarchistickou. Svoboda má dle liberálů být státem chráněna, má být osobní, ekonomická, náboženská i politická, a stát má zakročit, když je osobní svoboda porušena. Svoboda je absolutní prioritou a mantrou liberálů. Je to tak i ve skutečnosti?

Podle mého ne, protože liberální politika ve svých důsledcích vede naopak k omezení svobody. Nejprve chci uvést, že svoboda bez osobní zodpovědnosti, která je vlastní konzervatismu vede ke kolapsu společnosti a k jejímu rozpadu na jakési ekonomicko-politické slepence připomínající mafiánské rodiny. To jsme koneckonců mohli vidět v době opoziční smlouvy jako formu parcelace státu mezi ODS a ČSSD a jejich kvazipodnikatelským zázemím. Pokračováním tohoto vývoje je konzervace tohoto stavu, která vede přímo k omezování osobní svobody a rostoucí byrokracii. Za druhé tvrdím, že liberálové ve svém sociálním inženýrství opomíjí souvislosti a vedlejší důsledky. Problematický je např. skutečný dopad veškerých regulací a dotačních programů, které přinášejí v praxi nechtěné efekty, společnost poškozující a vyvolávající nutnost dalších zásahů, takže svoboda se paradoxně opět omezuje. Jak pravil TGM „O morálce, pravdě a slušnosti nelze hlasovat podle většiny“ a já bych doplnil, že ani o změně hodnot. Každé ohýbání společenských norem byť podle sebelíbivějších proklamací vede k rozpadu občanské společnosti a omezení osobních svobod.

Když se vrátím do našich konkrétních podmínek, jsme sice už třicet let svobodnou společností, ale komunistický morální marast nás poznamenal neuvěřitelně hluboko. Za konzervativce se u nás vydával  Klaus st., za představitele levice pak současný prezident Zeman. Jejich zastánci o nich tvrdí, že jsou to navýsost pragmatičtí politici. Není tomu tak. Pragmatismus neznamená bezzásadovou, obsahově vyprázdněnou politiku, pragmatismus neznamená bezpáteřné podlézání nepřátelským mocnostem za účelem vlastního zisku, pragmatismus neznamená obcházení a ignorance zákonů a mravních norem ve prospěch svůj a svých podporovatelů, pragmatismus neznamená ani zesměšňování, ani urážení oponentů. Já bych jejich společný politický směr a státní zřízení do kterého se nás snažili rukou nerozdílnou dostat nazval jako populistickou kleptokracii. Dnes se za konzervativní politiky prohlašují pánové Okamura a Klaus ml., ale je to jen zástěrka termínu, za kterou se schovávají využívající všeobecné nevzdělanosti. Oba jsou pouze populističtí obchodníci se strachem, kteří s konzervatismem mají společné pouze „k“ ve svých jménech. Pokud jde o liberalismus, po komunistickém sešněrování jsme všichni jak urvaní z řetězu a liberalismus si pleteme s absolutní anarchií. Pan Mitrofanov napsal, že liberálové jsou vzácné koření. Já mám ale dojem, že je u nás toto koření poněkud přebujelé. Každá kuchařka ví, že správná česká bramboračka má být dobře okořeněna. Kořením se ale musí šetřit, je-li ho moc, není bramboračka k jídlu a nepomůže ani její nastavování.

Proto já osobně tvrdím, že vnitřně konzistentní konzervativec už svým rodem, tedy Tomáš Czernin je vhodnějším předsedou strany TOP 09. Kdybych mohl hlasovat, bude mít můj hlas. Konzervativní politik, provádějící se svou stranou striktně konzervativní politiku, a to s akcentem na venkov, zemědělství, lesnictví, morálku a víru je nám opravdu zapotřebí. Věřím, že dokáže venkov a zvláště pohraničí svým vlivem pozvednout nejen hospodářsky, ale i mravně, poněkud zkultivovat a tím v těchto oblastech oslabit vliv populistů. Pochopitelně si to vyžádá spoustu snahy a práce, a také podporu politických partnerů. Ale i těm by mohl vyhovovat konzervativec zaměřující se na venkov. Téměř všechny ostatní pravicové a středové strany se prezentují jako liberální či konzervativně-liberální a své voliče loví všechny v jednom rybníčku – v Praze a několika dalších velkých městech. A to je dle mého názoru další důvod, proč zvolit Tomáše Czernina, protože zejména na liberální městské voliče svou snahu napřímila Markéta Pekarová Adamová.

Ovšem ze všeho nejdůležitější pro budoucnost TOP 09 i celé naší pravice je jejich vzájemná povolební vůle ke spolupráci. Případné rozbroje by znamenaly konec strany založené pány Schwarzenbergem a Kalouskem, který poslední týdny objíždí republiku a bojuje o svoji stranu jako lev. Budoucnost celé země předznamená výsledek voleb jedné strany se kterým se seznámíme už v neděli.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner