Konzervatismus po druhé

FB TOP 09

Markéta Pekarová Adamová a Tomáš Czernin | FOTO: FB TOP 09

Vážení reagující, ne, nemám nic proti liberalismu. Ano, cítím se být konzervativním. Ano, chápu, co tyto termíny znamenají. Oceňuji, že máte starost o mé duševní zdraví, i když nechápu, proč pochybujete o mém zdravém rozumu a o mém vzdělání.

Zaprvé nic vám do toho všeho nikomu není. Za druhé bych prosil příště bez invektiv a za třetí jsem předestřel SVOU úvahu, tedy svůj pohled na poměr konzervativních a liberálních hodnot, což jsem vztahoval k probíhajícím volbám nového předsedy TOP 09.

Máme po volbách, které proběhly navýsost demokratickým způsobem. Já si stále stojím za svým názorem, že vyhrát měl konzervativnější kandidát. Nechápete proč? No proto, že ve zdravé společnosti je konzervatismus a liberalismus neoddělitelnou částí pravicového politického spektra. Konzervativci lpí více na zděděných zásadách mravních, právních, ekonomických a prosazují jejich relativní neměnnost. Liberálové naproti tomu jsou otevřenější změnám všech ustálených norem společenských, právních i ekonomických a všem novým výzvám. Relativně důležitější než převzaté hodnoty jsou pro ně osobní práva a z nich je to zejména svoboda.

Jistěže i já se cítím být svobodným jedincem. Na druhou stranu mi ale byla od mala vštěpována jako hlavní zásada zodpovědnost. Ano, právě vzájemný poměr zodpovědnosti a svobody je podle mne zásadním rozdílem mezi liberálním a konzervativním chápáním světa.

Pro mne, jako čistokrevnou konzervu starého ražení je primární má zodpovědnost za své chování, za pracovní snažení a výsledky, péče o předky mi svěřené hodnoty nejen materiální, ale zejména mravní, zodpovědnost za rodinu, firmu ve které pracuji, ves ve které žiji, zodpovědnost za přírodu, životní prostředí, spoluobčany, zemi. Má svoboda spočívá v přijetí této zodpovědnosti, má svoboda je ve způsobech udržování zděděného po předchůdcích a ve způsobech předání co možná nezměněného či neumenšeného a neznehodnoceného pokračovatelům.

Pro liberály je ale svoboda důležitější zodpovědnosti. Jsou přístupní ke změnám. Snáze se jim překračují paradigmata, která se nám konzervativcům zdají být nepřekročitelná, a týká se to i zdánlivých drobností, jako je např. změna pravopisu.

Netvrdím, že pro liberála je zodpovědnost cizí, ale svobodu zodpovědnosti nadřazuje. Logicky z toho plyne, že liberál svobodomyslně a svobodně přistupuje s určitým nadhledem ke změnám, které konzervativec není ochoten podstoupit právě proto, že nejprve důkladně zvažuje veškeré možné dopady těchto změn, především dopadů negativních. Konzervativec se pak nepustí do změn, ke kterým nemá dostatečné relevantní informace o všech možných dopadech.

Rádoby vtipně můžeme konzervativně-liberální strany mince a jejich vzájemný vztah a ovlivňování se přirovnat k běhu lidského života a střídání generací. Ano, stejně jako každý i já jsem se jako mladý vyjadřoval negativně k neochotě starších ročníků ke změnám. Byl jsem mnohem méně svázán konvencemi, byl jsem mnohem liberálnější. Nepřevzal jsem jako své vše, co mi bylo vštěpováno, za své jsem naopak přijal něco z toho, proti čemu moji rodičové brojili. A časem jsem zjistil, že svým dětem kážu ty hodnoty, které mi byly kázány mým otcem a sledoval jsem typicky nechápavé pohledy jasnozřivé blahosklonnosti mládí na svého tatíka-mimoně, který tomu modernímu světu ale absolutně nerozumí. Jsem si jist, že po nějakém tom roce budou moje děti mít možnost prožít totéž. Přestože jsem konzervativní, tak ve svém „liberálnějším období“, tedy během mládí, jsem částečně pozměnil normy a zvyky předchozí generace. Totéž se stalo i mým dětem. Totéž se stane i mým vnoučatům. Je to naprosto přirozené a ačkoliv se deklaruji jako konzervativec, tak moji předkové před řadou generací by dnes zajisté nade mnou zlomili hůl jako nad beznadějně ztraceným svobodomyslníkem beze špetky zodpovědnosti. Totéž bych si myslel já o svých prapravnucích, kdybych měl tu příležitost se s nimi setkat. To je přirozený, pozvolný, nepřerušovaný vývoj konzervativní společnosti. Společnosti, kde jsou konzervativci do jisté míry garantem státotvornosti a kontinuity právních norem a morálních zásad.

Tento vývoj byl u nás v uplynulém století narušen poprvé při vzniku Československa, následně odlivem elity během světové války a dokončen ve dvou vlnách masově po komunistickém násilném puči a za nastupující normalizace společnosti. Bohužel, chybí nám zdravý podklad pevné konzervativní části společnosti. Během klauso-zemanovské populistické kleptokracie upevněné oposmlouvou se naopak jako liberální chápala částečná anarchie. Nyní se za konzervativce vydávají čistokrevní populističtí obchodníci se strachem.

Naši spoluobčané mají díky tomu zmatené pojmy a chovají se podle toho. Tvrdím, a stojím si za svým názorem, že dokud se u nás nevytvoří trvalé podhoubí rodin, které si konzervativně, z otců na syny, z matek na dcery po generace předávají pevné konzistentní zásady, tradice a zvyky ve všech oblastech společenského, ekonomického i politického života, nedojde k podstatnému zlepšení naší státní situace. Snadnou cestu k moci budou mít Okamurové, Klausové, Babišové, kteří neznalosti voličů využívají podle hesla rozděl a panuj pouze pro své osobní obohacení.

Právě proto jsem dával přednost Tomáši Czerninovi. Ale to neznamená, že mám něco proti liberálům. Jenom jsem se ve svém životě posunul od sklonu k liberalismu  do období konzervativního. A nepochybuji, že to se mnou bude horší a horší, až časem ze mne bude naprosto zkostnatělý dědek. To je totiž přirozený vývoj člověka ve společnosti.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner