Martin Červíček: Bráním se povrchnosti a nepravdě a chci opravdovou bezpečnost

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) (ČTK)

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) | FOTO: ČTK

Jsme národem fotbalových trenérů, manažerů a kritiků čehokoliv. Já jsem v poslední době kritikou také nešetřil, a to zejména v reakci na různá publikovaná tvrzení ve vztahu k bezpečnosti našeho státu.

Ale nechci jenom sedět u stolu a kritizovat. Rád bych v této oblasti využil svých dlouholetých zkušeností z praxe a napomohl narovnat všeobecné a nepřesné domněnky směrem k široké veřejnosti, aby měla možnost zamýšlet se nad otázkou bezpečnostní otázkou naší země a Evropy v reálném kontextu a souvislostech. Jako velmi důležité vidím o těchto tématech mluvit nahlas a bez podivné stylizace, která na jednu stranu vytváří pocit strachu a mnohdy až zveličených obav, na druhé straně nepřipouští vnitřní skrytá rizika vznikající nesystémovým řešením. Chci také neustále apelovat na odbornou veřejnost a na politiky, aby neplýtvali povrchními konstatováními, neuchylovali se k polovičatým a nesystémovým krokům a jednali odpovědně.

Myslím, že máme-li docílit skutečných změn, je třeba si opakovaně připomínat, důvody, proč by měly nastat a jaké by měly být jejich cíle a jakým způsobem je možné jich dosáhnout. Znovu tedy říkám – jsem přesvědčen, že připravenost a akceschopnost národních států je do budoucna základem bezpečnosti v Evropě. Rád bych upozornil a vyvrátil mylnou a již téměř vžitou představu většiny lidí, a to, že bezpečnostní problémy Evropy vyřeší jakýsi „někdo“. To se ale nestane – „nikdo“ takový shůry nepřijde.  Vyřešit to můžeme jenom my sami – každý stát sám za sebe – a tím nakonec společně všichni  – v Evropě.  Začněme tedy dělat skutečné kroky pro bezpečné Česko. A k tomu potřebujeme především spolehlivou, výkonnou a spolupracující policii, armádu a zpravodajské služby.

Dovolil jsem si kritizovat současný stav v policii nejen kvůli problémům v personální oblasti, ale i za dlouhodobě neřešené problémy v nesjednocené IT podpoře, administrativní zatíženosti a za dosud promarněnou příležitost pro utrácení financí v posledních 4 letech. Klíčovým problémem je skutečnost, že přes bohulibé prohlášení o rozvoji policie zůstává tzv. „Koncepce policie do roku 2022“ především nenaplněným cárem více než 100 stránek papíru. S ohledem na změny v bezpečnosti MUSÍME provést koncepční reálné změny v policii, a proto nás čeká zejména:

  • přehodnocení stávajících strategií
  • musíme deklarovat připravenost k financování policie v střednědobém horizontu
  • stabilizovat policií organizačně a personálně
  • skutečně připravit bezpečnostní sbor na nová rizika v bezpečnosti
  • odpolitizovat policii mimo jiné transparentním systémem hodnocením TOP managementu
  • nastavit efektivní spolupráci policie  především se zpravodajským prostředím
  • vyžadovat politickou odpovědnost za exekutivní „koučování“ bezpečnostního a zpravodajského prostředí s důsledným trváním na účinné zákonodárné kontrole

Jsem připraven se aktivně zapojit či podílet nejenom na smysluplné osvětě směrem k laické i odborné veřejnosti. A přesto, že je v tuto chvíli mým hlavním oborem trochu jiná oblast, jako člověk s dlouholetou praxí u policie a jako politik cítím společenskou odpovědnost nenechat věci klouzat po povrchu a jen mlčky přihlížet!

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner