Ministryně spravedlnosti nebo domovní důvěrnice?

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO)  (ČTK)

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) | FOTO: ČTK

Kdo čekal zdrženlivé jednání, racionální uvažování či státotvorný projev premiéra po zveřejnění nálezu Ústavního soudu, byl nejspíše nemile překvapen, jakým způsobem se svého projevu premiér této země zhostil. Nelze se však tomu divit, neboť šlo o projev člověka, který nemá žádné právní povědomí a nepřipouští jakékoliv logické argumenty, které vedly soudce Ústavního soudu k jejich rozhodnutí.

Vyjádření paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové je ovšem zarážející velmi. Ministryně spravedlnosti má právní vzdělání a jako vzdělaná žena by snad měla být schopna analyzovat text nálezu Ústavního soudu, včetně jeho právní argumentace, proto je také ministryní spravedlnosti. Místo toho jsme se však dočkali těchto vět:

„Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát.“…“Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují.“…“Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?“…“Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život. A pan Rychetský už se jednou vyjadřoval, takže nevím. Jestli si pomýšlí třeba na prezidenta, nevím.“…“Už minule, tak nějak komentoval politické dění, což by jako předseda Ústavního soudu neměl. Takže není to poprvé.“

To nejsou slova erudované osoby zastávající důležitou funkci. Takto se vyjadřuje pouze domovní důvěrnice. Místo toho, aby paní ministryně ze své pozice uklidňovala situaci, snažila se rozebrat text nálezu Ústavního soudu a předložila argumentaci hodnou právníka, ministryně bez jakýchkoliv důkazů naznačuje, že někomu něco bylo někým slíbeno, a to nikoli na základě jasně popsaných a obhájených argumentů či důkazů, nýbrž na základě předpokladu, že „takhle funguje život“. Napadení nejen předsedy Ústavního soudu je na základě těchto argumentů naprosto nehorázné, o to více, je-li původcem ministryně spravedlnosti.

Vážená paní ministryně, doba, která vedla k nálezu Ústavního soudu, byla dlouhá. A byla dlouhá proto, že Ústavní soud dal šanci parlamentu, aby sám napravil protiústavnost ve volebním zákoně. V listopadu 2019 byl takový návrh zákona Poslanecké sněmovně předložen. Byla to nynější vláda, jejíž jste členkou, která k tomuto zákonu podala nesouhlasné vyjádření. Opětovně měl být návrh zákona projednán v roce 2020, což se však nestalo. Řešení tedy bylo v Poslanecké sněmovně a měli jste jej přímo před sebou. Přesto jste v té době neudělala vůbec nic. Pokud přepočet hlasů na mandáty v současné právní úpravě způsobuje, že ne každý hlas ve volbách má stejnou váhu, což je v nálezu Ústavního soudu jasně popsáno a v odborných kruzích diskutováno již několik let, jde o zjevnou protiústavnost, se kterou jste jako ministryně spravedlnosti neudělala vůbec nic a Vašimi slovy „nevím, zda jste za to měla něco někým slíbeno“. Ústavní soud ke svému rozhodnutí přišel na základě stížnosti, která byla podána a jako ochránce ústavnosti bylo povinností Ústavního soudu o stížnosti rozhodnout. V době do rozhodnutí však bylo dostatek času napravit protiústavnost ustanovení volebního zákona, ke kterému také nedošlo také Vaším přičiněním. Až na základě toho, že volební zákon nebyl změněn a protiústavnost jeho ustanovení zůstala, musel konat Ústavní soud, neboť ponecháním těchto ustanovení pro následující volby by popřelo jakoukoliv volnou soutěž politických stran o hlasy voličů.

Naopak neobvykle brzké vyhlášení sněmovních voleb prezidentem lze chápat jako nátlak na rozhodnutí Ústavního soudu v této věci, neboť ten již v dané době pracoval na rozhodnutí. Stejně tak lze chápat i dopis prezidenta Ústavnímu soudu před vydáním nálezu. Tento nátlak na soudní moc Vám, jako ministryni spravedlnosti, nevadil. Opět Vašimi slovy se ptám: „Bylo prezidentovi něco někým slíbeno? Protože takhle přeci funguje život.“ Opakovat mandát již naštěstí nemůže.

Ústavní soud ve svém nálezu nezrušil celý zákon, zrušil pouze ustanovení, která byla protiústavní a je jedno, od které doby k tomu došlo. Nemůžeme však trvat na účinnosti těchto ustanovení, víme-li, že volby jako takové neodrážejí názorové složení společnosti. To také Ústavní soud učinil. Je jedno, že se tak stalo 8 měsíců před volbami, před volbami je stále. Ústavní soud zřejmě neměl čekat na možnou nápravu protiústavních ustanovení zákona Parlamentem a měl rozhodnout již dříve. Důležité však je, že je stále dostatek času na to, abychom si v budoucnosti mohli říci, že ty nadcházející volby nebyly protiústavní. Vyjádření představitelů státu jsou v této problematice nepatřičně emotivní, neboť jsou to oni, kdo by měl ovládnout svůj strach z možné prohry v soutěži politických stran a hájit práva všech voličů.

Setrvání na současné právní úpravě přepočtu hlasů ve volbách na mandáty v Poslanecké sněmovně a obhajoba této úpravy by byla jasná nespravedlnost a protiústavnost, o kterou by se mělo zajímat také ministerstvo spravedlnosti. Nekompetentnost, kterou jste svými vyjádřeními předvedla široké veřejnosti, je tristní. Slovy klasika tedy mohu říci: „Já děkuji naší kriminální ústředně za rozbor a navrhuju, aby se veřejnosti napsalo zhruba toto: Některá ustanovení volebního zákona byla protiústavní, Ústavní soud se postaral o to, aby tato protiústavnost byla napravena a do nadcházejících voleb má Parlament dostatek času upravit metodu přepočítání hlasů ve volbách na mandáty způsobem, který je spravedlivý ke každému odevzdanému hlasu voliče a zajistí se tak rovná soutěž politických stran o tyto hlasy.“

Zvažte svou demisi.

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.