„Chci věřit tomu, že se brzy role obrátí a pranýřováni budou ti, kdo rozsévají zášť a nenávist. (…) podnět k článku dala skupina varnsdorfských taky občanů, kteří nikdy nic pro město neudělali, pouze se dusí nenávistí a závistí k úspěšnějším (…)“

Jsou to snad slova JUDr. Gustáva Husáka na zasedání ÚV KSČ někdy v roce 1977? Nikoliv. Taková je varnsdorfská realita roku 2018. Autorem citátu je starosta města Ing. Stanislav Horáček.
Zdroj: https://www.varnsdorf.cz/cz/seznamy_zprav/aktualni_informace/vyjadreni-starosty-k-clanku-transparency-international.html

Otázkou je, zda Ing. Horáček zná význam slova pranýř. Pokud ne, asi by neměl dělat starostu. Pokud ten význam zná, je to dvojnásobný hendikep. Pranýř byl ve středověku a raném novověku místem uprostřed náměstí, kde byli trestáni nepoctiví občané. Pranýř bylo místo hanby, ponížení a utrpení. S Ing. Horáčkem budeme tedy dál pokračovat na cestě do pomyslného středověku. S tím středověkem měly ostatně mnoho společného i jiné politické „účelovky“, jež známe z dějin 20. století. Víme, jak dlouho se potom z ideologického pranýře bezmezně oslavovaných politických vůdců všichni vzpamatovávali. Ať už to bylo na Východě, na Západě nebo přímo v naší České zemi.

V programovém prohlášení hnutí ANO a ostatních stran koalice v Zastupitelstvu Varnsdorfu v roce 2014 byla jako priorita vyhlášena transparentnost výběrových řízení na veřejné zakázky města. O transparentnosti zákulisí  těchto výběrových řízení se po čtyřleté zkušenosti hovořit nedá. Mimo jiné také proto, že většina zakázek byla „přiklepnuta“ okruhu stejných podnikatelů a firem. Nepřehlédnutelné jsou osobní vazby, zejména v realizaci stavebních investic, projektů apod.

Většina příslušných rozhodnutí o mnohamilionových výdajích města se odehrála na neveřejných zasedáních městské rady ‒ pouhé 4 hlasy zde tvoří většinu pro platnost usnesení (rada má celkem 7 členů). O tom, jak jednotliví členové rady hlasovali, veřejnost informována nebyla. Regulérní architektonická soutěž o zakázku města se neuskutečnila ani jedna. Nakolik byl tento styl hospodaření radních výhodný pro rozpočet města se nikdo moc neptal. A to včetně členů zastupitelstva města.

Jestliže totiž podobné otázky někdo vyslovil, starosta vždy našel nějaké „evoluční“ zdůvodnění, které doplnil oblíbeným „bonmotem“ o konspiračních teoriích. Občany má zřejmě za hlupáky. Příkladem je nová architektonická studie náměstí E. Beneše. Podle slov Ing. Horáčka v televizní reportáži byla architektonická soutěž o studii náměstí zbytečná (ČT 7. 7. 2018). Protože na podobě náměstí se nic podstatného měnit nebude, jelikož se pouze přestěhuje parkoviště do prostoru autobusového nádraží. A doprostřed náměstí se instaluje vodní prvek – na ten má být, kupodivu, architektonická soutěž vyhlášena, jak uvedl reportér ČT při rozhovoru s Ing. Horáčkem.

Otázkou tedy je, proč městská rada, v čele se starostou, nechala vypracovat architektonickou studii náměstí, a to formou přímé zakázky pro firmu úřadujícího městského architekta? A proč by takové kosmetické úpravy náměstí měly přijít až na 40 milionů korun? Má to všechno nějakou logiku? Na celé náměstí se soutěž neudělá a na kašnu uprostřed ano? Ani Česká komora architektů nepovažuje v tomto případě postup města za správný.

Pokud se někdo zeptal důsledněji na to, jaké je pozadí projektů a zakázek, připravovaných vedením města, Ing. Horáček jej vykázal mezi „takyobčany“, kteří zaslouží pranýřování. Vyjádřit ve Varnsdorfu jiný názor, než má starosta, tak může vypadat jako zločin. Připomíná to divné časy před rokem 1989.

Kdyby současné vedení města zajímaly názory občanů, mohlo využít například možností projektu AGENDA 21, který bezplatně nabízí ministerstvo životního prostředí. Tady je pro občany nastaveno podstatně přívětivější prostředí. Je to nástroj pro komunikaci s veřejností, který je městům nabízen zcela zdarma. Veškerá metodická i expertní podpora, kterou města obdrží, je financovaná ze státních prostředků.

Je nějaké pranýřování občanů, ve které chce věřit Ing. Horáček, dobrou vyhlídkou na pohodu ve Varnsdorfu pro příští čtyři roky? Má pranýřování občanů přispět k prosperitě Česka v 21. století? Správnou odpověď si jistě každý doplní sám. Do komunálních voleb zbývá jen pár dní: konat se budou 5. a 6. října.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Pavel Vodička
Pavel Vodička