Nechtěné kouzlo přísloví

Doneslo se ke mne vzpomínkou přísloví. Jinošská léta jsem se tu a tam pokoušel přijít na zoubek pointě. Nu a trvalo sotva pár desetiletí a názorný příklad mi předestřela nedávná událost.

KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ SOUDCE. Moudrost našich předků je nebetyčná. Považme, že nemohli znát společenský vývoj a jeho degenerativní směry, ani soudobý AGROFERTISTÁN a přesto pregnantně vyhodnotili úprk věcí veřejných v roce 2019. Probíhající rok je pro soudně uznaného nactiutrhače, estébáka, neplatiče daní, požírače dotací a křivopřísežníka (stále jedna persona) pozoruhodný. Odezdikezdismus jeho vlády je provázen lingvistickými perlami a slovesnými vynálezy. Momenty, kdy v monologu vyvrací sám sebe v jediné větě, oponuje si a stává se samonasíracím, okouzlilo nejmenovanou TV. Původní žurnalistická práce ustoupila estrádnímu vystoupení šaška, který svým jazykem, ne nepodobným původním africkým kmenům, zaujal čelné místo v zábavním průmyslu.

Průmysl lži se u nás také uchytil. Jeho hlavní protagonista, nižší státní úředník, nezaostal ani o píď a v pořadu na naprosto nekonkurence všehoschopné TV se snažil do vyčerpání ducha. Svého, a naší trpělivosti. Ovšem když dva dělají totéž, nebývá to vždy totéž. Pravili předci. Proto přijal pozvání do pořadu, kde v opozici mu byl člobrda odhalující průmysl lži. Nižší státní úředník, sám produkt dezinformace se snažil sám sebe oddenziformovat, což činil s tak urputným nadšením, že člobrdík marně lapal po dechu. Zjistiv, že Ovečka si na svou naprostou dehonestaci vystačí sám, do konce pořadu se odmlčel.

Odmlčel se i premiér této bezbožné zemičky. A to po kolosálním zakolísání v diskusi s nějakým pirátským Hřibem. Pustil ho ke slovu a než se vzpamatoval, zjistil, že spoludiskutér mu s úsměvem pravil NE. ANO, na písmena v takovém pořadí není osoba premiérská uvyklá. Naprosto konsternován, že existuje i jiný názor než jeho, deprimován opustil jednání a šel seřvat sešikovaný kabinet včetně vyššího i nižšího úřednictva. A ředitele firmy co nikomu nepatří. Pak zabraly homeopatika na křivdu a situace se vrátila do nenormálu. Zahradník ve Strakovce si na odborech stěžoval, že v zámeckém parku opadalo jehličí i listy z dubu a žádal příplatek do mzdy.

Mzdy ministerského a hradního úřednictva utěšeně poporostly. Také odměny se porozdávaly jako by rozpočet bobtnal přebytky. Alča se dušovala, že i přebytky budou. Doufejme. To smíme.

Smím si dopít kávu. Kapánek zhořkla.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner