Někdo versus nikdo

Eric Drooker

Nešťastný zbabělý klaun, oběť spiknutí veškerých sil v Česku, v Evropě i ve světě (vbrzku lze očekávat, že nám Lidové noviny či Mladá fronta dnes odkryjí, že se jedná o spiknutí vesmírné), který je shodou nešťastných okolností premiérem České republiky, nepřišel do pořadu OVM na veřejnoprávní televizi. Neomluvil se, nereagoval na několikrát opakované pozvání. Umožnil tak národu vnímat svého soupeře, předsedu pirátské strany Ivana Bartoše konzistentně, bez komických a ublíženeckých vložek, které jsou imanentní součástí  klaunova vystoupení, pokud není jeho hostitelem třeba Luboš Xaver Veselý, nebo jiný premiérův slouha. Nejsympatičtějším aspektem vystoupení Ivana Bartoše byla pro mne skutečnost, že svého nepřítomného soupeře, který se debaty s ním zjevně bojí, nikdy přímo prvoplánově nekritizoval. Nemá to zapotřebí. Rozdíl mezi těmi dvěma lidmi je zřetelný na první pohled. Nemluvím o odstálých uších na straně jedné, či dredech na straně druhé. Ivan Bartoš totiž mluvil srozumitelně, česky a přehledně. Působil důvěryhodně a sebevědomě. Zřetelně například vysvětlil, proč jsou premiérova slova o zasílání roušek seniorům prostřednictvím České pošty úplná hloupost. Nehledě na to, že dodání roušky osobně do každé domácnosti už premiér – komik jednou sliboval. Samozřejmě k tomu nedošlo, jak se ostatně děje se všemi sliby našeho Karla Effy (nechť mi zvěčnělý Effa promine). Připomněl, že přes veškeré kecy (můj výraz, nikoli Bartošův) premiéra a jeho podřízených se tato vláda za celou dobu prezentovala pouze třemi významnými zákonodárnými iniciativami. EET, kterým zkomplikovala život statisícům podnikatelů, novým stavebním zákonem, který mnoha stavebníkům život teprve zkomplikuje a zřízením národní sportovní agentury, monstrózního tunelu. Kam se hrabe Pelta s Janstou. Všechny ostatní zákonodárné iniciativy ANO jsou pouhým příštipkařením.  A to byl předseda Pirátů k premiérovi a jeho vládě ještě dost shovívavý. Nepřipomněl například, že za dobu od r. 2013 do r. 2020 bylo v Česku postaveno neuvěřitelných 38 km nových dálnic! ANO přitom na všech bilboardech celých sedm let slibuje, že staví dálnice levou rukou a rychleji než tradiční strany předtím! Směšné lži! Že česká dálniční síť dnes měří 1261 km není dáno tím, že by se nové dálnice stavěly, nýbrž tím, že se od r. 2016 mezi dálnice administrativně převedlo 446 km rychlostních silnic I.třídy. Nejsem skalním příznivcem pirátů,  nicméně po nedělním expozé Ivana Bartoše k nim mám o něco blíže. Předseda Pirátů se nevyhýbal otázkám moderátora. Zcela srozumitelně představil divákům svůj pohled na penzijní reformu včetně okolností její realizace, na pirátský postoj k řešení koronavirové a s ní spojené ekonomické krize. Z jeho prezentace bylo zřejmé, že on i celá pirátská strana mají konkrétní představu o směřování a vývoji naší země, která sahá dál, než k nejbližším volbám. Nechci se rouhat, ale vzpomenul jsem si přitom na první prezidentský projev Václava Havla, kdy řekl, že naše země nevzkvétá. Nekritizoval tehdy bezhlavě komunistický režim, ale dal lidem naději, že by mohlo být lépe. Ivan Bartoš dnes tuto naději pro mě obnovil. V časech, kdy sedm let politického působení výše zmíněného klauna ji téměř zničilo. Jeho současnou pozici dokonale pospisuje skladba skupiny Beatles Nowhere Man z roku 1965. Po zhlédnutí prezentace Ivana Bartoše jsem pocítil jiskřičku naděje, že se Čechům přece jednou zase podaří vybřednout z marasmu, jako se jim to podařilo již několikrát v dějinách. Můj drahý český národ neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná – deklamuje kněžna Libuše ve stejnojmenné Smetanově opeře. A nad tímhle sedmi či osmiletým obdobím úpadku se zavře voda zapomnění. A pokud by Piráti upustili od některých svých nápadů ve stylu inženýrů lidských duší, dovedl bych si jejich předsedu jako českého premiéra docela dobře představit.

 

 

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner