Několik poznámek k soutěži o Právníka roku

Eric Drooker

Blíží se 16. ročník „celojustiční soutěže“ Právní roku 2020, který pořádá Česká advokátní komora a skupina EPRAVO.CZ. Je tak načase podívat se na některé, zejména finanční aspekty pořádání této soutěže. Podle dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupořadatelství soutěže Právník roku ze 24. ledna 2006, uzavřeného dne 15. prosince 2010, čl. I, se ČAK a EPRAVO.CZ dohodly, že soutěž organizují vždy společně a náklady nesou samostatně. Smluvní strany si rozdělily /jistě spravedlivě/ náklady tak, že společnost EPRAVO.CZ má ve své produkční a nákladové režii oficiální program na hlavní scéně, tj. akt slavnostního předávání cen, dále pořadatelské služby (výroba a tisk vstupenek), pozvánek, hostesky, parking, infosystém a výzdobu, dále prezentaci partnerů v místě akce, zajištění, naskladnění, transport a kompletace dárkových reklamních tašek. Na Českou advokátní komoru pak zbývá již pouze zaplatit za doprovodný program v přilehlých prostorách a doprovodný program a jeho produkci na hlavní scéně po ukončení oficiálního programu, tj. akt společenské zábavy a kulturní produkce soutěže, a dále také za catering pro všechny hosty a účastníky galavečera. Každá smluvní strana si pak sjednává své dodavatele a sponzory na akci a s těmi uzavírá příslušné smlouvy a výnos z nich připadá té které smluvní straně. Výlučným vlastníkem ochranné známky Právník roku je společnost EPRAVO.CZ.

Výsledkem pořadatelských aktivit České advokátní komory při „spolupořádání“ soutěže Právník roku v roce 2018 byla čistá ztráta ve výši přesahující 4 miliony Kč, a v roce 2019 pak čistá ztráta ve výši přesahující 2,6 milionu Kč. Je to málo nebo je to mnoho?

Ve světle výše ročních příspěvků členů komory v přibližné výši cca 138 milionu Kč (viz Věstník České advokátní komory 2020, částka 1, str. 2) nezdá se výše každoroční finanční ztráty býti zcela zanedbatelnou. Kolik asi tak může činit celková ztráta za léta „spolupořádání“ této soutěže a má to nějaký hlubší smysl, který je nezasvěcenému pozorovateli skryt? Jakou souvislost má spolupořádání dlouhodobě vysoce ztrátové soutěže se zákonem o advokacii Komoře svěřenou samosprávou všech advokátů? A co na to Jan Tleskač? Stane se i letos právníkem roku voleným laickou veřejností?

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner