Nesnesitelná lehkost vládních usnesení

Eric Drooker

Donesla se ke mne pozoruhodná výzva k omluvě. Hradní Mluvečko nařkl ČT z estébáckých praktik. Dovolili si milánkové s drzostí novináře vlastní položit subalternímu státnímu úředníčkovi, nota bene mluvčímu skulpturového bojovníka, kterého i cukrovka se ulekla, placenému z našich daní, otázečku. Tento zákeřný, podlý a nensnášenlivý atak, rozlítil nikým nevoleného komunistického divouse takřka k nepříčetnosti. Zrudl a zdrhl. S pláčem haštěřivé ženy, která nedošla nedělitelné pravdy na pavlači.

Pavlačoví bojovníci dnes povstanou. Svátku se dožilo něco tak neuchopitelného jako je práce. Tetka Sóralová upomenula se na dobu kdy dělná třída třímala otěže společnosti krutě a nelítostně. Práce si tak vážili, že pokud náhodou sama přišla k pravověrnému komunistovi, ten se zvedl a s úctou poodešel co nejdál vzdávaje ji čest a svým rukám pokoj. Avšak plaměnně dovedl o práci hovořit dlouhé hodiny. Stréc Jencek, oportunista letorou, zmínil nekonečně hloupou Kaťušu Konečnou, výkvět komunistů. Tato vypráskaná Anča Proletářka vzývá za mrzký imperialistický peníz k třídnímu boji. Tetka Ólická ucedila, že bude zajímavé sledovat, kterak přestárlý mančaft na Džbánu bude vyvolávat hesla přes roušky a prorokuje nadlimitní výjezd sanitních vozů. Poněkud morbidní myšlenku o nahrazení záchranářských vozů, černými sanitkami a pročištění členské základny přirozenou cestou si nechám pro sebe.

Pro sebe si nenechali občané stižení státní coronapodporou úřednický nonsens. V rámci jakýchsi opatření, nařízení, usnesení či kýho výra stát uzavřel školky a školy různých stupňů. Rodiče loudící příspěvek ho dostanou, jakmile doloží, že příslušná školka či škola byla státem uzavřena. Stejně tak pozoruhodný systém je nastaven, až se školy otevřou, zatímco rodič bude mít práci ze státní zvůle nedostupnou. Nenastoupí-li ratolest dobrovolně do školy, neb bude shledán nadlimitním, případně nebude škola otevřená, zmatený rodič bude ukrácen na příspěvku na ošetřování. Stréc Jencek zcela zmagořený logikou Kafkova Zámku jen obdivně zavzpomínal na Pepu Hellera a jeho Hlavu XXII, řka, že byl toliko nekreativní břídil.

Břídil rozhodně není dle trestně stíhaného rozpočtového iluzionisty budoucí ministr přes palubu a průměrný zpěv, přivydělávající si jako žába na prameni odměn pro první linii v boji s čínským pozdravem světu. Jeho myšlenka o kvalitě čínských předražených proprietách zasáhla nejednoho fanouška tohoto chaota přímo na solar. Netěsnící respirátory pozoruhodného data spotřeby jsou dle jakýchsi světových norem zcela OK. Stréc Jencek, bezmála předseda fanklubu tohoto smělce, byl unešen výrokem, že při zkouškách nic nebrání na zkušebního gumáka respirátor přilepit. Ecce. Těsní. Tetka Sóralová projevila úzkostlivost o obličej lékaře v první linii, kterému budou čínský zázrak po použití sundávat z lící. Usnesli jsme se, že takové furtovky by měli nosit zejména členové družstva chaotů. Hodily by se zejména při ohlašování různých rozvolňovacích pravidel, kdy zkušené tetičky již rezignovaly na nějaké zrnéčko logiky. Srozumitelnost rozvolňovacích procesů by nasazenými respirátory nikterak neutrpěla ba v některých případech vysloveně byla by přínosem.

Přínosem je i první májem láskyplně provoněná káva.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner