Nezábavně o zábavnostech

()

Doneslo se ke mne šumně veselo. Po delším napínavém časovém úseku se vzbudil plukovník v záloze, otec Prymuliády, Asi upomenul se na mladá podpraporčická léta, snad zamiloval si hnutí hippies, případně začetl se do poesie Ginsbergovi a nabídl národu žití v trojrodinných komunitách. Nu mladý Véna, ani šikmooký moravský šógůn, ba ani noční vlkodav, boxer vyzyvatel kožený Folďas nebudou rádi, vece tetka Ólická. Přece jen to není ona tradiční rodina jak si ji potřikráte rozvedený Véna, mírně proutnický záletník první tojo jména a sexuálně nevyhraněný kožený Jára představují.

Představovali si podnikatelé administrativu jako Hurvínek Koněva, prošvihnuvšího konec války. Teprve přemnoho a to prostorově velmi výrazně lepá Sociální Twiggy vulgo Venezuela Maláčová jim vzkázala, že nic není jak se zdá a kdo ji uvěřil, ostrouhá. „Vyplatil jsi mzdy Mezuláne, dotaci nepotřebuješ.“ Tetka Sóralová se hluboce zamyslela a znenadání zavzývala Archiméda. Venezuela vypočítala kvadraturu kruhu. Nemáš-li vatu na výplatu mezd vlivem vládních chaotických krůčků porušil jsi vládní nařízení. Máš-li na mzdy, jsi za vatou a dotací netřeba.

Netřeba v daleké budoucnosti nosit zaktyrý obličej a to ani v případě, že vláda nějaké sežene. Toto sdělení aniž by nějak časově ukotvil budoucnost, sdělil ministr přes zdraví firem obmyšleného. Stréc Jencek defétista letorou je mínění, že budoucnost je rodnou sestrou věčných časů. Doplnil, že za svůj život neslyšel nikoho říkat radostnou novinu poddaným tak zasmušile, záhrobním hlasem a navrh pěvce na tragéda týdne.

Týden se ještě nerozkvapil a již byl probuzen ruský medvědošváb na Hradě žádá svou dávku teroru. Pro obyvatele podhradí, které sjednocuje vahou své zapšklosti. Podepsal humorný zákon o likvidaci jedince, lidově zvaný Pokutovník. A tak se do ulic vyhrnou příslušnící Pomocné stráže ANOida a Mastné Ály, která již cídí vyprahlou státní kasu očekávaje neočekávané zdanění zdravého rozumu, neprohlédnuvších 64% nevoličů. Jejich státostrany.

Státostranu zmínil i ve svých nářcích motorkář povoláním kožený Folďas. Tento výkvět vlastenectví, jemuž zřejmě šrám na duši a mozku zapříčinila série šťastných proher v amatérském ringu se nechal slyšet, že ani komunisté v éře lidumilného Džugašviliho, ba ani nacisté, nezakazovali občanům druhé kategorie myslet. Tetka Sóralová podotkla, že tento výrok sám o sobě je diagnózou a občan vlastenec ku svému prospěchu by měl přestat myslet úplně a slepě poslouchat nařízení nejvyššího nočního vlčáka, míronoše do celého světa Cara Puntislava z Puntistánu. Ostatně filiálka osvíceného pancarismu, zřízená na místě, které nám kdysi bylo drahé, tak koná od první všelidové volby.

Zvolil jsem sarkasticky hořkou kávu, očekávaje vlasteneckou pozvánku „poď ven“

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.