Normalizace anoismem

Eric Drooker

Donesl se ke mne záchvěv naděje. Ne mnoho, ale potěšil. Funkci předsedy Senátu jsme shledali užitečnou pro šíření myšlenek, které si to zaslouží. Tetka Křópalová se bez nátlaku přiznala, že při poslechu předestřených argumentů v jakési TV debatě, pocítila, kterak se jí počala rovnat páteř. Stréc Jencek, známý oportunista zbytky duše a chatrného těla, nevěřil svým slechům a poněkolkrát si poslechl pasáže, kdy byl anoistický nohsled agrofertizátora přistižen v cizím sadu na nezralém ovoci. Tetka Ólická shrnula televizní diskusi podobenstvím o duševní, intelektuální marnosti a morální invaliditě anoida, předsedy Sněmovny.

Sněmovnou ráčí protlačit hlasování o konci svobody slova a utužit anoizaci. Tnem v oku je nejen ČT, ale i personální nezávislost. Tetka Sóralová zamyšleně pravila, Deja vu. Smutně zkonstatovala, že si bláhově myslela, že jedna normalizace, klid na práci, samozvance a ztroskotance již nezažije. Blonďatá bestie, jejíž jedinou kvalifikací pro práci ve Sněmovně je hloubka ponoru do zadních partií nenasytného požírače dotací a prožírače budoucnosti dětí našich dětí a děti jejich pravnuků, má svých warholovských 15 minut. Nepojala to šťastně divá Bára, suše vece stréc Jencek, Warhol měl dozajista na mysli slávu, co není polní tráva, ale coby podobenství o marnosti a zbytečnosti se to jednou bude vyučovat jako odstrašující případ.

Případ deja vu stran velkých shromáždění lidu na libovolných pláních napadlo naše spolčení tetiček poté co si vyslechli, kterak jeden anoistický zdravotnický lidumil v rámci klidu na agrofertizaci nepovolil shluk lidí, pochopitelně v jejich zájmu, stejně tak jako navýšení spotřebních daní, zatímco jiný ministr, slabý chasník silového ministerstva srocení davů povolil. Mám za to, že je to taková hezká HLAVA XXII po česku. Tetka Sóralová míní, že není třa chodit pro příklad až do zaoceánské destinace, máme českého patriota a jeho bosou nebosou, oblečenou neoblečenou, učesanou neučesanou. Pregnantně tak shrnula variaci na téma povolené demonstrace za podmínek stanovených ZÁKAZEM.

Zákaz vystupování na veřejnosti a šíření myšlenek finačního Titaniku by naopak přineslo klid na rozvracení finanční stability. Mastná Alča, pro kterou není žádný schodek rozpočtu dosti hluboký, vyděsila nemálo spoluobčanů, z nichž někteří finačně gramotní, což je jang k černému jinu průkopnice schodkového hospodaření v době ekonomického růstu navzdory vládním klackům pod nohy, podlehli naprosté depresi a po cimrmanovsku se ptají, zda-li to není málo. Proč se zdržovat půl bilionem, když hravě lze se dosíci bilionem celým. A ani to nemusí být konečný účet za řádění fanatické sekty, vedené slovenským Timothy Mc Veiem české demokracie.

Demokracie nedá spočinout v náručí smrti Hradnímu demoralizátorovi. Tento vizionář sprostoty, mstivosti a vlastizrádnosti byl spatřen na cimbuří jak podpírán Hradní company hrozí holí směrem k Senátu a z megafonu chrlí ruskojazyčné nadávky s čínským obsahem.

Obsah mého hrníčku není předmětem utajení. Bezuzdně hořká káva.

PS Tim Mc Vei – americký terorista, mnohonásobný vrah

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.