Padouch nebo hrdina, jsou jak jedna rodina

FB MZ

Ani jeden z nich není rudý gentleman. | FOTO: FB MZ

Doneslo se ke mne radostná novina. Trumfli jsme Spojené státy. Jsme země neomezených možností. Stréc Jencek pochybovačně až defétisticky utrousil, že takovým prvenstvím by se nehonosil. Také tetka Sóralová nebyla nadšena, podezřele ji situace upomínala dobu minulého společenského zřízení. Rozverně naladěn tvrdím, že jen v naší otčině je možné míti poslance v Parlamentu, aniž by strana prošla volebním kláním a ještě prosadit do funkcí v poměru tři ze tří své poníky. Nestrannost a odbornost jako v poslední době tak nějak tradičně neuspěly v souboji se slepou oddaností špatné věci.

Věci se děly i ve Sněmovně. Mimo tradiční nedeklarovanou koalici „Destrukce demokracie“ za velice tiše odvážného nesouhlasu pseudovládní strany a halasnou podporou žlučiplného, jedovatého, vyslance asijských despocií byla řeč o podřadné lidské rase disciplinárně osvobozena. Stréc Jencek podotkl, že se jistě brzy dožijeme doby, kdy zakroucení krkem po bolševicku bude opět trendy. Hloupost pryštící z jakési Káji Maříkové bude žulovým stavebním kamenem nových pořádků.

Pořádek by, pokud je to vůbec prakticky proveditelné, měl ve své mysli plné sebestřednosti a dobývání se do cizích portmonek, trestně stíhaný vejlupek všech dostupných nectností. Ráno nám ordinuje nezasloužený odpočinek v tuzemsku a zanechání zanechaných úspor v holdingem ukořistěné zemi, v poledne přistižen s řeckým dovolenkovým úmyslem, nám doporučuje zahraniční destinace a večer opět se vrací k tezi o odevzdání neodevzdaných úspor v AGROFERTISTÁNU. Tetka Ólická by div živá zvědět, zdali tato disproporční doporučení byla způsobena výpadkem Máry z důvodů chvilkové rozmařilosti, či momentárním lapsem obmyšleného, kdykoliv má vypotit myšlenku. Tetka Křópalová je mínění, že bychom měli mít soucit s miliardářem stiženým srdcerváčem, při pocitu propadnutého zájezdu za pár tisícovek. Ovšem all-inclusive. Vrácení dotace EU na turismus by mu mohlo způsobit nevyléčitelná traumata a navíc je zde nebezpečí, že evropské peníze by někteří mohli zneužít na rusismus. Zjevně od reality odtržený agrofertizátor nemaje přehled o vyplácených mzdách v jeho firmách co mu nepatří, nebezpečně manipuloval s ostře pestrobarevnými grafy na křídovém papíře. Málem vzplanul nadšením při výroku o výši průměrné mzdy. Tato skutečnost velmi zaujala náš návesní revoluční výbor, zvolili jsme stréca Jenckovýho poslem špatných zpráv, by taktně agrofertprivatizátora upozornil na pohádku o dvanácti a nikoliv šesti měsíčcích.

Měsíc s coronaměsícem se sešel a zasedla komise Státní veterinární správy pro odměňování porušení zákazů, příkazů, nařízení, kontranařízení, usnesení a protiusnesení a hygienických pravidel. Arcineprověřený kancléř byl odměnen cca 1% stržením měsíčního žoldu za poražení prasete. Tetka Sóralová projevila nelíčený údiv neb se domnívá, že za kanibalismus by měl dostat daleko víc.

Víc optimismu by si zasloužila hořká káva.

P.S. Omlouvám se za zcizení sloganu panu Jiřímu Brdečkovi

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner