Petice za Kolínsko bez řepky

Eric Drooker

Vyzývám tímto nové zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb v roce 2018, aby vyžadovalo od orgánů státní správy na Kolínsku, tedy ve všech obcích spadajících do obvodu města Kolína jako obce s pověřeným obecním úřadem a do správního obvodu města jako obce s rozšířenou působností důsledné používání všech zákonů proti subjektům, které se při pěstování řepky podílejí na porušování zákonů a na znečišťování životního prostředí ve velkém rozsahu.

Tyto orgány zasahují proti narušování životního prostředí velmi výběrovým způsobem

A tak tedy

  • občané jsou vyháněni z hospod, aby kouřením otravovali čerstvý vzduch pod oknem sousedů, kteří žádnou hospodu neprovozují
  • musejí strpět vtrhnutí úředníků do svého bytu bez soudního příkazu za účelem hrabání se ve spáleném popelu
  • hasiči jsou nuceni k výjezdům, aby napustili vyschlou kaluž žabičkám

 

A PŘITOM  NEJVĚTŠÍ POHROMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPŮSOBUJÍ ŘEPKOVÉ LÁNY

  • Likvidují včelstva životně důležitá pro ekosystémy
  • Alergickým pylem zamořují v jarních měsících doslova veškeré ovzduší a ztěžují život alergikům
  • Kvůli škůdcům vyžadují zvýšené kropení pesticidy, které otravují naše zásoby spodní pitné vody
  • Obyvatelům bydlícím přímo u nich způsobují otravu domácích, především hospodářských, zvířat

Kde tedy jsou najednou všichni ti úředníci z odboru životního prostředí? A pokud nekonají, proč je k tomu představitelé samosprávy nevyzývali, třeba i správními žalobami za nečinnost?

Kde jsou  úředníci  Hasičského záchranného sboru, aby hasiče nasměrovali k zásahu právě proti takovýmto katastrofám?

Vážení budoucí zastupitelé, i pokud se já nedostanu do zastupitelstva, jsem připraven se s Vámi podělit o  mé znalosti pasáží zákonů, které z tohoto požadavku nedělají sci-fi, ale reálnou možnost si tady u nás pomoci sami.

 

Michal Zapletal, Kolín, osobní data budou doplněna před předáním

Petici lze podepsat osobně 2.10. odpoledne v Kolíně na náměstí, přímo naproti Panu Obmyšlenému

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner