Pískovištní analogie

Donesla se ke mne hra na kyblíček a lopatičku. Na obecním pískovišti to vře. Vrchní pískomil, nějaký Andy z Moribundu nabude-li dojmu, že je kráceno jeho právo házet písek do očí ostatním pískomilům, zleva, zprava i od podřízených podpískomilů, zdivočí. Zalehne, kope nožičkama, škube tělíčkem, lomí rukama a vydává málo srozumitelné zvuky. Tetka Sóralová je názoru, že tím vyjadřuje pantomimicky nelibost. Tetka Ózká míní, že je to jen rozmazlený spratek, který krade ostatním kyblíčky, lopatičky a nakonec pískoviště celé i s plůtkem. Stréc Jencek jen zavrčel, že zaslouží kasárníka až zčerná. Ovšem bylo zjištěno, že i podpískomil, kontrolující hygienické podmínky kyblíčků a lopatiček by rád nabyl vrchu. Rád by rozšířil své kontrolní pravomoci a tuze se vzteká, že ostatním to není vhod. Vyhrožuje, lomí rukama, škube tělíčkem a kope nožičkama. Jeden by se z toho zVencnul, přehodil téma stréc Jencek necitlivě.

Necitlivě přistoupila jakási komise poslanců EU složená z pomatenců a vlastizrádců k ukradení státu, financované dočasu nezištně z fondů EU. Až s ďábelskou zvráceností, škodolibě na 666 stranách podrobně rozebrali každou agrofertizaci dotačních titulů. Dokonce ve své nebetyčné poťouchlosti navrhli cestu z pekelných nástrah. Nepobírat dotace, které mu nenáleží. Náš rek, bojovník za svá přirozená práva krást, podvádět, lhát, trucovat, vyhrožovat, křivopřísežničit s klidem hornouherského tajtrlíka usoudil, že EU se nudí.

Nenudí se ovšem vlastenci všech druhů i podruhů. Započli lítý boj v barvách panslavismu, kam by rádi tuto zem začlenili. Zazbukovali pod křídla lidumila z nejpovolanějších, careviče na doživotí, nejméně dvou. Jejich výklad zásluh asijské subkultury o osvobození matičky Prahy je pozoruhodný. Zmatečný výklad nedávné historie podmalovávají přáním bez ohledu na skutečnosti. Stréc Jencek je mínění, že správný vlastenec a komunista je přesvědčen, že Puntistán je jeho vlastí, tudíž o vlastizrádném konu nemůže být řeč. Takový Falmer, druh v estébácké zbrani s Prime ministrem a kolega Hradního vodkaře tak dlouho rusofilnil, až si toho povšimla i opozice a ráda by z něj udělala řadového škodila s minimem pravomocí.

Pravomoce asimetrické Rudé Máří zaskočily odbornou veřejnost. Její teze, že spravedlnost je překážkou agrofertizace a každý sudí by se měl vyloučit ze soudního líčení, má-li bratra, sestru, otce, matku či jiného příbuzného a opustit justici, jsou-li tito veřejně činní úkorně k zájmům trestně nespravedlivě stíhaného dotačního guru je šrapnelem měsíce. Své teze podtrhla ujištěním, že žádný živnostníček neuspěje u případných žalob na agrofertistán a jeho chaotická rozhodnutí uzavřít jejich živnosti a provozovny. Neuzavřela je totiž vláda nýbrž čínský virus. Tato pozoruhodná konstrukce ji nominovala na titul vládní blbštajn měsíce. Tetka Sóralová obdivně vzdechla, řka, že asimetrická Rudá Máří dotahuje i Hradní Punťovu onuci s bláznivě kreativním výrokem o ricinu coby projímadle.

Projímadlo v podobě ricinu nerad. Rád kávu. Dnes machorkovitě hořká.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner