Platí ústavní pořádek ČR i pro komunisty?

ČTK

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček | FOTO: ČTK

Dne 28. 4. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jednala o prodloužení nouzového stavu a u pultíku pro řečníky se vystřídala spousta lidí se spoustou názorů, včetně komunistického poslance Ondráčka, tak známého a slavného svou účastí na studentských protestech proti totalitnímu režimu, coby ochránce právního řádu jako zarputilého, spravedlivého a pravdomluvného esenbáka, který slouží lidu do roztrhání těla.

Kromě toho, že se pozastavuji nad tím, že tento pendrek je členem Ústředního krizového štábu (a nikdo vlastně netuší, v čem že je odborníkem) s možností zasahovat do přímého dění v této republice v době nouzového stavu, vyslechl jsem jeho projev kolem čtvrté hodiny odpoledne. Pan poslanec v něm, mimo jiné, přednesl toto: „Domohli jsme se toho, že máme svobodu pohybu, že můžeme volně cestovat, ovšem jenom pouze na tu státní hranici, kde když se snažíte překročit státní hranici do Polské republiky, tak vás tam nepustí. Když se budete chtít dostat na Slovensko, tak vás tam nepustí. Když přejedete hranici do Spolkové republiky Německo, tak vás po tři sta pěti stech metrech zastaví policie, případně jim řeknete, že jedete na nákup, nebo za příbuznými, tak vás štandopéde otočí a jedete zpátky, možná i s nějakou tučnou pokutou. Takže jsme se sice domohli rozsudkem soudu svobody pohybu, ovšem pohybu pouze po České republice, kterou jsme stejně měli. Letecká doprava nefunguje zatím, železniční doprava mezinárodní také ne, autem nevyjedete, protože to jsem teďka zmínil.“

Z jeho poznámky mi bylo jasné, že pan poslanec vůbec nepochopil rozhodnutí Městského soudu v Praze. Dokonce je z jeho projevu jasné, že komunista Ondráček vůbec netuší, co je napsáno v Ústavě České republiky a v Listině základních práva a svobod – základních zákonech tohoto státu. Pan poslanec by chtěl všechny chránit, tak jako to dělal, coby příslušník SNB. Možná by chtěl dokonce pomáhat a chránit. Nějak ovšem zapomněl na to, že ochrana má probíhat v mezích právního řádu a zvláště v mezích vytyčených v základních zákonech. Ano, domohli jsme se našeho ústavního práva na svobodu pohybu a práva svobodně opustit naši republiku. Nikdo nás tedy nemůže držet jako králíky v kleci. Pan poslanec však toto právo bagatelizuje, neboť ostatní státy nás nepustí na svá území. Komunista Ondráček však netuší, že nejde o to, zda nás sousední státy pustí na svá území. Jde o to, že toto naše ústavní právo musí být zachováno, nemůže přestat z ničeho nic existovat jen na základě rozhodnutí vlády, což by měl jako člen zákonodárného sboru vědět. Je na nás samotných, jestli naše právo využijeme, či nikoliv. Jestliže bychom totiž přistoupili na možnost, že se ústavní právo může ohýbat podle toho, jak si vláda nebo komunista Ondráček usmyslí a bez jakékoliv nápravy, pak již nemůžeme hovořit o státě zachovávajícím právní řád. Ačkoliv okolní státy mohou zamezit vstupu na svá území, nemůže být jaksi z podstaty právo opustit republiku porušeno, i přes důsledky, které nastanou při návratu. To by ovšem komunista Ondráček jako ústavní činitel měl znát. A pokud to neví, měl se, než začal hovořit o právu, zeptat svého vedoucího komunistů, ten by měl být snad i právník (?).

Není tedy důležité, že právo opustit republiku je nevykonatelné, jelikož okolní státy nikomu neumožní přicestovat na svá území. Je důležité, že toto právo je nám, občanům, zachováno a nemůže být popřeno rozhodnutím vlády, a to ani vlády, jejíž členem by komunista Ondráček mohl být. Od toho nám pomáhej a ochraňuj nás Bůh, totiž příroda.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner