Pojednání o čase

Eric Drooker

Donesl se ke mne boj o čas. Nemyslím boj o letní či zimní čas neb tam zvítězil s nejdebilnější tezí prime minister přes skupování času na vydojení EU, Vnučkám prý nechce se vstávat. Zlí jazykové podotýkají, komu že by se chtělo. Bylo-li přísaháno na jejich zdraví. Možná to vidí jako ztrátu času.

Času prý měla opozice habakuk. Tvrdí Jára. Prostějovský rodák, šíbr přes manipulace se sportovními dotacemi a lidskými zdroji. Nu a Falťas na řekněme si zpříma ANO nenáviděné ČT se dopustil chůze po tenoulinkém ledě, řka, že času bylo nazbyt. Na pozměňovací návrhy i vyjádření. Ukrácení tohoto práva bylo prý v souladu s veterinárním právem na utracení zraněného koně. Teta Lónová jdouce využít práva nedělního nákupu sice tvrdila, že i žák pomocné školy by pochytil po 6 letech ve sněmovně parlamentní procedurální řád, ale rozhodně nad Járinem nelámala by hůl. Inu emeritní paní řídící ve škole pro méně nadané žáky se nezapře. Jára tedy uzmul opoziční obstrukční právo dlouhých souvětí s tím, že se Ústavního soudu neobává. Tuším, že to je vzájemné. Kupodivu ani Ústavní soud se Járy neobává.

Neobávám se o vývoj spojovacích diskusí na sociálních sítích. Tyto zvolením nejvyššího zástupce země na mezinárodních fórech kam ze zásady nejezdí. Důvodem může být jeho železné zdraví, které ho magneticky připoutává proti jeho vůli ku zdravotnickým institucím a nebo také fakt, že po posledních vyjádřeních geopolitického ražení pozvání řídnou. Skoro jako kalcium v jeho končetinách. Dolních. Známý ochmelka sice v rámci hospodského práva žvanit jak dlouho to štamgasti vydrží, odvážně tvrdil, že manželku přesvědčoval o nízké hladině vápníku v jeho okončetinách, leč tato příznivkyně ANO diskusí onu utla po ANOisticku, že nohy ho neposlouchají skrzevá vysokou hladinu alkoholu. Inu onen hodnostář s ožralýma nohama se nazval sjednotitelem národa.

Národ, tedy ta část adorujícího rusofilního čínského velvyslance se rozčertí vždy, když uživatel sociální sítě poukáže na zjevné skutečnosti dějící se okolo hlavy, zatím Českého, státu. Tito povětšinou absolventi vysoké školy života nedostatečně školou připraveni pro dialog či kolokvium, zazdí diskusi nadávkou. Urážkou oponenta. Jiného argumentu se diskutér nedočká. Ovšem dočká se nesouvislých, neopodstatněných tvrzení o zbytečnosti jeho života a zdraví, jeden by nabyl dojmu, že hlavním vyučovaným předmětem VŠ života jsou bojové sporty, poukazu, že EU je neomarxistický projekt hospodářsky neúspěšných zemí, aniž by mu byl zřejmý význam. Také argumentem bývá, že za komunismu bylo lépe, ovšem nezvládá tak jednoduchý úkon jako porovnání měnové parity Kčs a Kč vzhledem ke kupní síle. Žertuji pochopitelně. Absolvent VŠ života nedovírá ústa při užití libovolného cizího i domácího slova, která nejsou obsahem jeho povinného louskání konspiračních a dezinformačních webů. A ty přiznejme si neobsluhují nerealisté. Ví čehože jsou schopni jejich hltači a šiřitelé. Užívají jen holé věty a tučné bombastické titulky a obrázky ve víře, že jejich čtenáři tyto si osvojí a nezapomenou.

Nezapomenu soudruhu presidentovi se železným zdravím a chlastem nezatíženou myslí jeho spojovatelské nadšení. Dušičky skončivší včera jemu i nám vinšuji propříště užíti již z druhé strany.

Stran kávy jsem příkladně nepříkladný. Krutopřísně hořkou. Dnes.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner