Pojednání o utajovaných skutečnostech

Eric Drooker

Donesla se ke mne diskuse. Debata dvou naprosto odlišných světů. Možná i galaxií. Na vlastenci nenáviděné ČT u hostitele pana M. klábosili pan Profesor a oponentem mu byl trestně nestíhatelný, neestébácký donašeč a pechfógl tisíciletí. Užasle jsem sledoval jak pan Profesor kladl útočné, agresivní, úskočné, lstivé, lživé otázky a prime minister zjevně neslyšel či nerozuměl panu Profesorovi, neodpovídal, měnil témata rychleji než barvy v kaleidoskopu a přecházel plynule do dvou příbuzných jazyků s graciézností, elegancí jemu vlastní. Přiváděl tím moderátora pana M. k zoufalství. Pan Profesor a pan M. zatvrzele trvali na zodpovězení původních otázek a mohu zodpovědně prohlásit, že to od nich bylo podlé, negentlemanské, neodpovědné neb na takovou drzost šéfmág komunikačních strategií pan P. prime ministra nepřipravil. Jeho pokusy o svěží monolog na libovolné téma radostných zítřků a pozítřků, nalezení viníků za vše co souvisí s minulostí, zejména pana M.K., tradiční demokracie a škodlivých brouků mandelinkového typu, jako by vystřihl z Rudého P. či Mfd, narazily na vozovou hradbu smysluplných argumentů. Náš nefalšovaný vyslanec podtatranské bolševické subkultury, mistr řemesla udavačského, byl takovou zlovolí zcela konsternován, že k úděsu mistra komunikačních strategií P. se přiznal k četbě samizdatové evropské literatury. Jeho rozhořčená reakce na sprostý dotaz co stojí ve zprávě, která přišla v pátek, zjevně kontaminována pravdou, což mělo za následek uvedení MaxiKláry do stavu práce neschopných, byla dechberoucí. Tetka R, čerstvá prababička si na návsi nehezky ulevila, že by ji vskutku zajímalo, kdy je MaxiKlára práce schopná a zdali vůbec. Příjemce benefitů z firem bez vlastníka s nefalšovaným údivem národu sdělil, že jeví se mu zcela absurdním jak Brusel svévolně vykládá český zákon. A kouzlo nechtěného bylo na světě. Zvyk je košile konfidentova, utrousil stréc F. Nutkání někoho naprášit včetně sebe sama a rodiny stalo se mu osudným, přisadil si soused B. Ze Zámku vyslaný zeměměřič K, prohlásil přiznání za nezměřitelné.

Nezměřitelným co do obsahu i objemu jeví se Hradní tým expertů pro exkomunikaci předsedy Senátu pana K. z okruhu přátel čínského velvyslance ruských zájmů v naší Bohem zatracené zemičce. Po důkladném pátrání v začerněných řádcích zjevně podléhajících přísnému utajení vyšlo najevo, že expertní tým je toliko ve fantasii Hradního pána a jeho skřeta soudruha O. Pokud by team expertů existoval, jistě by se o jejich členech důvěrně zmínil na novátorské TV, se sledovaností v poměru jeden moderator na jednoho diváka a ještě by pseudomoderátora vyučoval v libovolné discipline.Ten disciplinovaně by svěsil oslí uši a odhopkal se připovzdělat ve Starých pověstech hradních.

Hradní čínskoruskou “močůvku” nepožívám. Jen kávu. Snad méně hořkou.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner