Polemika s duchem. Vánoc.

Donesly se ke mne sváteční zvuky. Spoluobčané ladí. Snad je to jen špatně naladěnou ladičkou, ale i v tomto časoprostoru zní disharmonie. Tetka Ólická, nestorka našich tetin si vzpomíná na různá časová ztvárnění jezulete coby zhmotnění Ducha Svatého a Vánoc s velkým V. Také vánoce s malým v. Doba, kdy ze zamrzlé Tajgy na saních tažených prasaty sovětské provinience jezdíval  zarostlý mužik s nosem rudým od chlastu a marxleninského učení, s rukávců mu kapala krev stalinských čistek. Tetka Křópalová na návsi u nás na vsi při pohledu na ozdobený stromeček utrousila uštěpačnou poznámku stran spoluobčanů pletoucí si vánoční stromeček s jolkou. Maně mne přepadla myšlenka a lítost, jaká duševní muka musí okusit pravý vlastenec, vlastenčík na plný úvazek. Shakespearova otázka, vánoční stromeček či jolka ? Obvzláště zatvrzelí vlastenčíci také bojují s variacemi na víru. 24 či 31 это вопрос. Hamletovo dilema nemůže být tragičtější. Nad slunce jasnější je situace u komunistů. Ovšem i tam dle letory. U méně kovaných komunistů se jolka mění ve vánoční stromeček a naopak, s pomocí marxleninské dialektiky. Toto řešení je praktické a lze jednoduchým úkonem pružně měnit kulisy a děj dle větru vanoucích od Východních mravních pustin. Kovaný stalinista typu Rudé Marty či Skálopevného Grebeníčka si jolku zdobí obrázky jimi zavražděných spoluobčanů. Pod jolkou pak místo Betléma hyzdí stáj jejich kati, počínaje Gottwaldem a Reicinem konče Vašem a Urválkem. S krví podlitýma očima místo Betlémské hvězdy shlíží generalisimus v celé své neuvěřitelnosti.

Neuvěřitelná musí být muka Hradní trosky, Tantalosova muka v kombinaci s Božími mlýny, přisazuje si tetka Sóralová. Vánoce dle prastarých uvyklostí jsou svátky smíru, porozumění a laskavosti k bližnímu svému. Při představě jak prvý mezi lháři trpí, dodržujíc lásku k bližnímu svému dělají tyto svátky interesantními i na stará kolena. Jen stréc Jencek mi pokazil obrazotvornost. Upozornil, že usvědčený lhář zná jediného bližního svého a laskovost mu bude prokazovat při pohledu do miráklu. Ostatně i ten mu bude Mluvečkou přistaven k hradnímu fotelu neb breakdance provozovaný v den sváteční by byl neuctivostí.

Neuctivé by bylo nepoveselit se po křesťansku s rodinou ve dny sváteční, prohodil soused s kverulantní povahou. By mne zajímalo, nadhodil rétorickou otázku, zda-li Prime minister pozve k jolce všechny své ratolesti a ratolesti ratolestí na které křivě přísahal a popřeje jim pevné duševní zdraví. Také zdravici by jim mohl v hodlingovém tisku uvěřejnit, pokud by nedejŠuman nějaká dovolená v Krymských lázních se přihodila. Dle utajované, důvěrné zprávy čučkařů se nabídl jakýsi florista vulgo gigolo k osobnímu dodání darů druhého arcilháře svému pilotnímu potomkovi.

Potomek, asijský levoboček praotce Čecha, též pod pseudonymem Pitomio známý, prvý toho jména, má také sváteční dilema. Po staročesku s ladovskou poetikou, bez vetřelců, migrantů a jiných nevlasteneckých pozoruhodností má slavit vánoce, či navléci si kimono a vyhlížet boha štěstí Hoteišó. Nakonec se zdá, že přiklonil se k budhistickému vidění vánoc a očekává Oseibó, dárek. Úhledně zabaleného migranta – teroristu, nečeského původu.

Původní českou kávu usrkávám. Pravého turka, vánočně nahořklého.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner