Pozoruhodná migrace odměn a odškodnění

Donesla se ke mne informační neuróza. Jedna nebo všechny firmy patřící člověku bez bezpečnostní prověrky, jednajícímu za a nynčko tápu, naši ? Jeho ? Jejich ? zkrátka bývalou republiku, nynčko jednu z holdingových firem, obdrželo podporu z covidové podpory. Tetka Sóralová ledva uzavřela udivená ústa zpravila nás, že skutečně pravidla pro získání státní pomoci jsou pružnější než názory soudruha na Hradě. Živoucího nebožtíka, salóniho demokrata, čekajícího na premiérský záchranný umrlecký balíček. Stréc Jencek v touze po zviditelnění na návsi u nás na vsi pravil, že jde o významný průlom do věřitelské praxe. Vybraná firma dlužící státu obdrží státní dotaci a tu dle uvážení užije pro svou potřebu, případně obratem dotací uhradí exekuční dloužek.

Dloužek vůči poddaným pociťuje soubor chaotických MEHEL. Domáhá se ve sněmovně prodloužení nenormálního stavu, malého dvorku s použitím dlouhého biče. Každý člen „uměleckého“ souboru má svůj osobitý styl. Takový ministr s portfejí policejní, žádá s razancí nevídanou hezky od plic pohrůžkou, vyhrožováním a sebranými spisy scestných keců zakrývajících touhu vládnout neomezeně. Omezená ministryně přes odklon našich financí chobotnici firem obmyšleného a pomoc v nouzi IMOBĚ a AGROFERTU z programů ANTIVIRUS, prosí tvrdou prací za zády promlouvajícího. Její styl datlování do mobilního telefonu jsme na návsi shledali novátorským a počet úderů za minutu do klávesnice až stachanovským. Tetka Sóralová projevila přesvědčení, že až ji práce na devastaci šéfovy konkurence omrzí, uživí se jako imitace informačního troglodyta. Ostatní ministry vlastní prosby nezaujaly natolik, by vážili cestu do Sněmovny. Ne tak ministerský předseda, rozený rétor, mívá také své dny, asi tak 365 dní v roce. Jeho poslední mediální výstupy on-line měly společného jmenovatele. Myšlenkový průjem. Náš podpůrný vědecký tým tetiček na návsi je názoru, že zkoumaný vzorek má v kebuli jistou ideu. V této idee je skryta daleko větší idea, která ukrývá myšlenkový vyrón. Bohužel všechny tyto tři atributy myšlenkového zoufalství se derou z úst najednou. Vzniklá pandemie slovních obratů přivádí posluchače do varu.

Do varu přivedly naše spolčení tetiček zprávičky. Dvě. Nesouvisle související. Poté co byli obdarováni mimořádnými odměnami policisté, hasiči, záchranáři, saniťáci a sebranka politiků, na zdravotníky a pracovníky v domovech důchodců tak nějak nezbylo. Nezbylo nic ani na přeživšího příbuzného poslední oběti komunistické spravedlnosti. Jeho bratrovi, jako odškodnění dnes estébákem ovládané spravedlonosti, za smrt v rodině vinou komunistického státního patvaru, byla vyplacena tříhodinová mzda komunisty, estébáka, lháře, zloděje a křivopřísežníka v čele státu a pětihodinová mzda ministryně pro práva a spravedlnost estébáka, Rudé Máří, toho času asimetrické.

Asimetricky se chová i zákeřný čínský vir. Někde škodí málo, někde moc, ale v Puntistánu si ho ochočili. Na počest nové biologické zbraně vyvinuté v Číně a etablované v zemi Punťových neomezených možností pseudoparlament změnil nejen datum konce války v Evropě, ale i konec 2. ze světových válek. A o to jde, především našim adorantům byzantských despocií. Dohnat a předehnat. Stréc Jencek projevil mírný údiv. Datume se neposonole vpřed nýbrž vzad.

Vzad se dívám s nostalgií. Káva. Kdysi nebyla takhle smutňoulince hořká.

Podotek: odškodnění za justiční vraždu pana Wonky je tříhodinový plat soudkyně, soudružky Marcely Horvátové, která pana Wonku odsoudila k smrti, soudící i dnes v Hradci Králové

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner