Prchalovic nedělní dilema

Donesly se ke mne lehoulinké zvuky. Prozkoumal jsem povětrnostní podmínky s přihlédnutím k větru a nastražil ouško příslušným směrem. Až k nám do vsi vítr přinesl zvuk, kterak se o sebe třely Prchalovic mozkové závity. Jednoho starostu ďábel vem, ovšem jeden starosta a jedna hejtmanka už zavání nepříjemností. Ale dva starostové, hejtmanka a policejní průvan na Ministerstvu pro snadné živobytí firem co nikomu nepatří stává se pravidlem. Inu co ANOista to podvodník, lakonicky prohodila tetka Sóralová, jdouce k našemu řezníkovi pro masný výrobek ze skutečného masa. Řezník nepatří do holdingu, tudíž může si maso dovolit.

Dovolit si ukončit členství těmto výlupkům ANOistické ctnosti nemůže jejich vůdce a proto to skřípění Márových závitů. Když dva a více dělají totéž svádí to občana nezaslepeného, člena ne až tak servilního, voliče nerozhodného a politika neholdingového střihu k úvaze, ukončit členství a ukrátit na svobodě jejich vůdce. Dotačního podvodníka, soudně uznaného klevetníka, křivopřísežnáka, beneficienta firem co mu nepatří a estébáckého našeptávače.

Našeptávač, Hradní konspirátor, soudruh Mluvečka dštil síru na ČT. Někdo by tomu Pavkovi Morozovovi Hradního světavidění měl s taktem ruskému švábovi na Hradě vlastním vysvětlit, že doba socialistického budování národní televize je na smetišti dějin a ono velké S, by si měl vetknout tam kde končí záda. Naproto netaktně. s narážkou. pravila tetka Křópalová. Viděla Mluvečkou haněný Šípův pořad. Nestoudná větička basového kytaristy a moderátora neSoukupovského typu, že u sousedů mají zdravím kypící presidentku rozdurdila Mluvečku natolik, že opomenul svá předchozí tvrzení o úspěšných rekundičních pobytech předvoje ruské rozvědky, čímž vlastně potvrdil nevalný zdravotní stav Hradní trosky.

Trosky. Takto vidí zdroj obeznámený s hospodařením jedné pekařské firmy z holdingu bez majitele finační výkazy. I přes nestoudné, EK potvrzené nepatřičné dotace na zastarale inovativní toustový chléb, inovace zřejmě spočívá v pečení bez mouky, čísla vyzařují výraznou, hlubokou červeň. Červená hodí se spíše na obrazy patlala od nás, z Hané, souseda z Prostějovské vísky, hodící se více jako ekvivalent všimného, než zaplnění místa v příbytku uplácejících, coby barva finačních výkazů firmy postrádající majitele.

Majitel TRIKA s LÓROUa jeho Zahradnice utrpěli první volební výsledek. Zlí jazykové, i takové v naší vísce máme od nepaměti, dopustili se jakéhosi povrchního hodnocení Strakonických voleb a hovoří o jakémsi lakmusovém papírku. Sbor dobrovolných tetiček u nás ve vsi, na návsi žertovaly úkorně mladému Vénovi a jeho vlastenčíkům. Jejich otázky stran procentních rozdílů, vizionářských a následně popřených, vlasteneckých 16% a 3 dosažené procentní bodíky, zůstávají mezidimenzní záhadou a jen náhodou připomínající černou díru.

Díru v hrnku s kávou musím mít neb zdá se, že káva, nedělně hořká zmizela. Naděje zůstává ?

P.S. Pavka Morozov – ikona světového udavčství

čSt – česká Socialistická televize, případně českosloveská Státní televize

Vlastenčík, neplést s VLASTENCEM, skloňujeme dle vzoru pitomčík

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner