Premiérská echolokace

Doneslo se ke mne plačtivé kňůůů a pak jště plačtivější kňůůů a kvartu vyšší. Také z větší nadmořské výšky. První, nižší šakalí zavytí přednesl vroucně osmilhář a křivopřísežník ze zvyku, když obdržel rozsudek z Městského soudu, že saturováním své potřeby stvořit politický holubník je v příkrém nesouladu s neagrofertním právem. Tetka Sóralová je přesvědčena, že počíná-li dotační filuta větu Nerozumím, blablabla kňů, blabla BLA KŇŮ, pak zcela jistě mu někdo zpřerval plán na trvalé ovládnutí zemičky uprostřed Evropy. Ovšem Hradní mluvečka také projevil dlouhým táhlým kňůůůůů nevíru ve spravedlnost dle Presidenta, tedy jeho karikatury v podání starého, nemocného, pomstychtivého neduživého usvědčeného sedmilháře. V obou případech jsme svědky naprosto kuriózních větiček, které jednou vejdou do humoristických dějin hlavním vchodem. Vilný stařec z Hradu vzkázal sudímu, že od nynčka všechny neduhy této bohem zatracené zemičky, jeho jsou problém a jeho odpovědnost. Mluvečka pak doplnil, že v případě, že si MY pomůžeme sami, tak jako dosud, jde výhradně o zásluhu Hradního výsadku ruských zájmů a pomoc soudruhů z Číny.

Stréc Jencek zaujat hloubkou sraček ve kterých se brodí, vláčen jeho ruskočínskou suitou, nastárlý rádoby mocnář, ucedil, že se zřejmě dožijeme absolutního nejmenování soudců a tato dělba moci přejde pod Hradní agendu.

Agendu premiérskou zdobí několik zdánlivě nesouvisejících myšlenkových perel. Klenotem je sdělení, že protiprávními prostředky vláda zachránila tisíce mrtvých. Tetka Ótlá jen obdivně pískla. V démant se převtělilo sdělení mistra chaosu, že není kam by našinec cestoval a proto vláda ani nebude jednat o možnosti cestovat občanů do zahraničí s dodatkem, že vycestování vláda povolí. Tetka Ótlá hvízdla obdivně podruhé. Třetí zahvizdnutí si zasloužil myšlenkový skvost dne, kdy zarputilé hovado povylezlo ze natřikráte zabezpečného úkrytu, by novináře, opozici a v Agrofert nevěřící část obyvatelstva nařklo ze zbabělosti, nespolupráce a dělání politiky. Stréc Jencek obdivně na sebe pohlédl, prohlédl se a informoval nás, že jako nepolitikovi mu jde politikaření k pleti.

K pleti jde anoismus i právnickému ESU ministryni pro spravedlnost jednoho hornouherského gaunera. Její pojetí práva je výživně ohebné. Ztvrdí vahou své asimetričnosti zvrácený plán na omezení práv a svobod, by bez průtahů otočila, změnila právní názor a podpořila naprosto opačný právní názor. Tetka Ólická projevila neprávní názor, že správně vychovaný ANOISTA podpoří svou smrt, jen aby si zachránil život.

Život v éře agroferetizace jde k duhu i zdravotnickému ESU. Jeho zdravotní názor se pružně mění a osciluje kolem agrofertizátora v asynchronních kmitočtech. Tetku Ózskou zaujala smělá myšlenka nákupů textilu a obuvi naslepo a také novátorský přístup k tužení těla v příslušných studiích a posilovnách. Každý sokolík je povinován slušivou cvičební rouškou bo respirátorem a provozovatel studia, pod zajímavou pokutou ve veřejném zájmu, poskytnout každému osobních 5 m na druhou a nesposytnutí ručníků, vody, koupelny a wc. Tetku Ólickou tuze interesovala představa plováren bez vody a nádherně vybělenou furtovní roušku návštěvnic solárií na dolní obličejové partii.

Partii se sladkobolnou hořkostí kávy otevírám i dnešní ráno

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner