Dobrý den, Vážení čtenáři a přeji hlavně zdraví, teď i v budoucnu.

Už sám název článku napovídá o čem bude.  Řadím se mezi ,,lepšolidi“ a nestydím se za to. Tento výraz slyšíme z úst prezidenta hodně často. A bohužel ho část národa převzala a souhlasí s ním. Tak se nad tím zamyslím i Já.

A začneme u současného pana prezidenta, pana Zemana. Byl zvolen, tudíž je prezidentem ČR.  To, že se stejně jako jiní obklopuje Svými lidmi, to je normální. V tom nevidīm problém.  Ale, co pan Zeman? Jak bude zapsán v historii?   Jednoduše.  Byl lidový. Hlásil se k obyčejnému člověku. Ale dal národu nějakou ideu? Nějakou myšlenku? Ano, dal.  Ideu samolibosti, że si můžu dělat, co chci  a i Ústavu si můžu přizpůsobit.  K čemu je zvyklost, morálka. Já jsem vládce. Ideu pýchy. Já jsem neomezený vládce, který se po letech ve sklepě  dostal až na vrchol. A užívám si to. Ideu nenávisti. Nenávisti k intelektuálům, jsem přece lidový a inteligence je veš.  Jako po Únoru 1948. Nenávisti vůči přīchozím, ať legálně či nelegálně.  Vládu lidu. Tohle je jeho mantra. Ale dal vládu skutečně do rukou lidu?

Prezident,pan Klaus. Jak ho jednoduše zhodnotit? Dal on národu nějakou myšlenku? Nějakou idporadí. Ano, dal. Ideu mamonu. Neexistují špinavé peníze a bohatství republiky se ocitlo v rukou  několika vyvolených. A vzniklo vyvolených horních deset tisīc. Nepotřebujeme zemědělství, postavíme továrny, budeme mít růst HDP, lidé si vydělají a vše si koupí. A my jim vše dovezeme. Proto bylo potopeno zemědělství. Neexistuje žádná ekologie. Tuhle planetu můžeme stále drancovat, ona si s tím planeta poradí. Továrny, továrny, továrny.  Růst, růst, růst. Ó jak velká a silná je to mantra.

Prezident, pan Havel. Dal on národu nějakou myšlenku? Nějakou ideu?  Většina společnosti ho teď nenávidí, házī na něj všechnu špínu republiky a světa. A přitom je v tom nevinně. Ano, dal nám ideu, myšlenku. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.  To je skutečná idea. Duchovnī idea. Duchovní idea vždy zvītězí nad hmotou, i když to není hned. Čas a prostor jsou nekonečné. Myšlenka zústává, hmota umírá.  V čele státu má být osoba, která dává myšlenkové idee. A vláda má tyto myšlenky uvádět do reality.  A kdo v době prezidentování pana Havla dělal reálnou politiku. Byli dva a střídali se u vesla. Pan Klaus a pan Zeman.  Prezident neměl žádnou reálnou moc. Pan Klaus a pan Zeman. Lidé, za jejichž premiérování začalo rozkrádání republiky.  A většina národa jim teď tleská.  A z pana Havla je veš. Ovšem veš, které zmínění pánové nesahají po kotníky.

A co na závěr? V jednom z projevů prezident Havel řekl : ,,Evropa se musí změnit a sjednotit. Ovšem ne na ekonomickém základě, ale na duchovním“. Tím nemyslīm náboženském.  Použiji jeden výrok Sri Chinmoye, trochu upravený: ,, Pravé člověčenství má univerzální charakter. Nehledá chyby v druhých. Láska, soucit, tolerance, bratrství, pocit jednoty jsou znaky pravého člověčenství“.   Lidé tohle ví. Tu vnitřní touhu po něčem takovém má v sobě každý člověk.  A k tomu lidé na celém světě směřují. Bude to cesta dlouhá a bolestivá. A nestane se to ze dne na den. Říká se tomu vývoj, evoluce. Myšlenková evoluce.

S pozdravem

Petr

 

 

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Petr Šimík