Romantické pondělí prvého muže

Doneslo se ke mne nemálo fotografií. Barevných. Stále tápu se zdali smutných, tragických či jen neveselých. Autoři se snažili zachytit neprchavé okamžiky kdysi důstojného dne. Svátku republiky. Spouště digitálních přístrojů cvakaly hrůzou. Popatřily hlavního řečníka, toho času místodržícího čínské kolonie, alespoň takto je naprogramována jeho mysl, kterak bezostyšně dává na odiv svou promiskuitu. Není tomu tak dávno, kdy láskyplně svíral ruku v křečovitém úchopu mladému muži, s ježkovitým účesem v tmavých brýlích. Snad ochrana před bulvárem, A včera bez průtahů vyměnil ho, za jiného mladého muže s černými brýlemi a ježkovitým účesem. Tetka Psotová na návsi u nás na vsi,se, nechala slyšet, že na každém šprochu je gayporna trochu.

Trochu zmaten jsem byl poté, co jsem uzřel fotografii spousta metálů a vyznamenání zakrývají objemnost postavy policejního donašeče, Tato figurka vzbudila mou pozornost počtem bitev s fašistickou stvůrou za světové války. Nato, že tato skončila před 74 lety, vypadá parchant dobře. Jeho boj za svobodu s vlastním obyvatelstvem po válce, kdy na hranicích střílel po svobodě toužících spoluobčanech a jeho brertchneidrovství a v neposlední řadě jeho členství v KSČ, mu zaručilo místo druhého řečníka pietního státního aktu.

Akt milosrdenství není ukotven v našem právním řádu a užití euthanázie pro domácí mazlíčky, jak navrhuje stréc Józa, vůči prodavači obou Zetorů na východ, užíti nelze. Hradní NOK není na seznamu domácích mazlíčků. Snad jen v Číně ale je všeobecně znám osud BÓBIKA a věru šlachovitý mstivý stařec s vypitýma nohama není žádné žrádlo. Ani pastva. Pro oči.

Oči se zamlžily údivem, že projev neobsahující jedinou zmínku o úspěších, či neúspěších, nějakou vizi či vzpomínku na vznik a zásluhy o zrod zemičky. kterou navenek má zastupovati, pronesl neuctivě v sedě. Zato zmínky o domnělých křivdách a jeho nepřátelích, pronesl s blesky v očích také v sedě. Ovšem zmínka o Karlu Krylovi byla již nad síly techniky a čočka zajišťující lom, pukla.

Pukl i spor o uplácení. Tiše v závětří hradních ostudností, kde svá moudra prostřednictvím dotačního podvodníka, předával Mára Prchalovic, takto přezdívaný novodobý Goebbels, hnutí jednoho muže, jak signifikantní, nějaký vysoký soud usoudil, že vcelku štědře honorovaná práce sudího má být zárukou vlastního úsudku. A rozsudku. Soudkyně vysokého soudu prostudovala právní esej nižšího sudího a shledala ji plagiátem. Sudí byl odhalen, kterak do písmene obšlehl plamenou obhajobu bří Bartoníčků a vtělil ji do posledního znaku v písemném vyhotovení rozsudku. Zbavení odpovědnosti firmy co nikomu nepatří z pletich při hospodářské soutěži a způsobení vysoké finanční újmy státu, obmyšleným, tutéž zemi a hlavně sebe zastupující. Myslím, že jde o krok správným směrem. Ušeří se miliardy na platech soudního aparátu. Postačí, když absolvent 1 třídy obecné školy zvládne se podepsat, správně, pod vylosovanou právní esej právních zástupců stran ve při.

Ve při nejsem se svým šálkem kávy. Hořké.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner