Rouškyprosté coronavize

Eric Drooker

Donesl se ke mne předobraz budoucna. AGROFERTISTÁN v plné síle. V budoucnu již ne a nikdy trestně stíhaný všobímající „táta“ bude za ochočené občany řešit vše. Napíše-li mu seniorka z Horní Dolní, že je trápí prohospodařené hodiny manžela v místní nálevně, stane se věc vládním programem. Naopak junák z Dolní Horní, že ho trápí dostatek volného času a nedostek volnočasových příležitostí, vládní program bude rozšířen. Stréc Jencek, pamětník stejně hrůzných dob, poznamenal, že vládní program bude takovým „Nad dopisy diváků“, který produkovala socialistická televize. Souhlasně zabručela tetka Sóralová a dala k nedobru úvahu, že tím vůdce Dobromysl Netrestaný, tatíček všehomíru a sám sebe, nádherně skryje nedostatek jakékoliv vize, krom sebeobohacování na náš úkor.

Úkorně stran svého času shlédla tetka Ólická jakési programové nadělení, v hlavní roli s mužem bez skrupulí, kňučedníkem s vychováním estébáka a budoucím „tátou vlasti“. Naší. Bratia Slováci učinili opatření proti burešizaci včas. Vizualizace budoucna dopadla na jedničku. Otázky konfliktní byly nepřipuštěny. Převzal iniciativu, tázal se sám sebe, odpovídal si, školil moderátorku i přítomné ze škodlivosti tradiční demokracie, opozice, neholdingových sdělovacích prostředků, Senátu, Ústavního soudu, komisí EU, Kalouska, Hřiba a Hohlmeirové. Na donesených grafech přesně popsal, jak v dobách před 7 lety než uchvátil převratem, za pomoci Ušatého Traktoristy a člověka Ištvánovitého typu MOC, bylo ekonomicky nevlídno a virus demokracie sžíral jeho panství. Nabyl jsem falešného dojmu, že jeho mediální guru nesladil notičky s druhým mužem budoucnosti. Ten na jiném, nepřátelském TV kanále, zcela žoviálně pronášel větičky „co jsme si to jsme si“. Stréc Jencek upozornil na omyl vzniklý mou nepozorností. Mociambiciozní výtvarný mameluk s maskou bodrého venkovana hovořil o trestních lapsusech hnutí jednoho maníka, maníkovy, jeho osobně, jeho synka a pár vyvolených. Pak je netřeba pohlížet vzad, toliko vzlížet vpřed, kdy na trestné kony bude pod dohledem asimetrické Rudé Máří zapomenuto.

Zapomenuto nikdy nebude, v budoucnu, na jsoucno. Velebena bude čínská pomoc agrofertizaci pomocí viru. Pomocí důmyslně řízeného Rudého Svetru bylo dosaženo úspěchů v přechodové fázi. Tento dinosaurus sociálně demokratické tradiční politiky, těsně před vyhynutím se zhostil role užitečného idiota tak přesvědčivě, že divák, kterému již je nasazována agrofertní ohlávka je přesvědčen, že to snad ani nehrál.

Nehrál s námi nefalešně dočasně trestně stíhaný morální hambář. Ale zjevně hrál dobře. Jeho „nepolitická politika“ vedoucího hnutí jednoho muže, dokázala přesvědčit 34% spoluobčanů, že to byl ON, kdo zařídil roušky, respirátory, ochranné obleky a budoucnost bez virů. Navíc ač propast rozpočtového schodku prohloubila a rozšířila Grand Canyon a Macochu, úplatek 800,- měsíčně důchodcům našel. Navíc si povšiml, že valná část národa již nechce popichovat respirační choroby nošením roušek, které osobně do každé domácnosti dovezl. Žhavý valoun strčil do ruky Oranžovému Svetru a dnes ON ochrání nás bezrouškiádou.

Bez roušky, přiznávám, se i tak hořká vizíneprostá káva, bude se lépe popíjet.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner