Rozostřený úhel pohledu

Doneslo se ke mne, že existuje Institut pro objednávání trestných stíhání. Zprvu nepovšiml jsem si naléhavosti neb téma rezonuje již drahnou dobu. Na světlo utajovaný institut přivedl Agent 00. Trestně stíhaný a zároveň nestíhaný, kočka od Schrodingera promine, estébák t.č.premiér bezbožné zemičky uprostřed Evropy. Naší. Jejich zemičky. Překvapivě v čele institutu stojí coby zednářka Rudá Máří. Přicmrndává ji jakás Renáta.

Renáta je žádanou odbornicí na právo a proud v jakémkoliv provedení. Stejnosměrný i střídavý. Střídala funkce s udivující rychlostí. Její erudice vynesla kamarádce v proudu a napětí schopnost regulovat a soudní stání. Regulovala jaksi netransparentně.

Netransparentně přišel k postu v Institutu i génius mravenčí policejní práce, člověk skoupý na obvinění. Komárek. Tento ostravský chachar po důkladné úvaze prozradil, že Institut se zabývá výzkumem ideově správné objednávky trestního stíhání a naopak. Ideově nesprávné. Za správnou objednávku mimo Rudé Máří zodpovídá i náš spoluměšťan, trochu Maďar, jinak Hanák jako Ištván. Dohlíží se spravedlností jinému vlastní.

Vlastní dělení má v gesci správně vybraná policejní jednotka. Ušatost a vyuční list na provozování Zetorů zajišťuje vůdčí post v jednotce. Úderka státního zastupitelství za podpory povětšinou nechápajících ramenatých mužů v černém provedou za raního kuropění komplexní úklid domácností. Netrpí nedodělky a vyluxují i odpadkové koše. O papírové nosiče a elektromagnetické nosiče bývá postaráno s odbornou péčí. Vyčistí dokonale i PC, mobily, tablety a notebooky. Svou preciznost ihned předvedou uvážlivě vybraným médiím, která jsou v závěsu za úderkou.

Úderničení ovšem pochybí, je-li objednávka vyhodnocena jako ideově závadová. Příkladem je právě Podtatranský ekonomický exulant. Objednávky v tomto směru rozčertí Rudou Máří. Pracně udržovaný kadeřnický experiment dochází újmy a její proslavený žabí úsměv mění se v nejpřímější přímku. Zpříma informuje zatepla druhého mezi lháři. Hradní junák poradí se vlevo dole s novinářem Peroutkou a vydá přes pisálka do Haló novin k pokyn k demolici právního řádu.

Řád nechybí ani výpotkům Mastné Alči. Její příslib živnostníkovi, osobě o kterou v životě neklopýtla, že netřeba se trápit s jedničkami a nulami v podobě sebemrkačských udání kamsi do zpracovatelských hal pořízených ve zvláštním utajovaném režimu. Jí řízenému ministerstvu postačí, když pedikérka po ukončení směny do pořízeného bonzbloku sepíše veškeré tržby, i ty co zapomene, přičte dýška, vše vytřídí, roztřídí a následně nalepí do předem připravených aršíků. Ve volných chvílích zajde k věštkyni, která ji dobrozdáním, místopřísežně odtajní počet klientek v příštím fiskálním roce. To vše poté osobně zanese blahosklonné její zaměstnankyni na nejbližší finanční úřad v hodinách k tomu úřadou určených. Tetky na návsi při vyměňování si důležitých informací projevily obavu, zda kadeřnici, pedikérce a instalatérovi vybyde mezi papírováním čas na dílo.

Dílo se zdařilo i mladému Vénovi. Jeho program vystoupení z EU a snížení životní úrovně coby poplatek za vystoupení o třetinu zaujalo. Ještě nyní slyším strejdův sytý hlas z návsi, kterak myšlenku označil za skutečný vlastenecký počin. Jen tápu co myslel tím, že mu narovná úsměv.

Úsměv mi zatrpkl a káva, káva zhořkla.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner