Rozvití teorie neklidu na práci

(FB M.CH.,@darvik.photography)

FOTO: FB M.CH.,@darvik.photography

Donesla se ke mne znepokojivá informace. Ministr vnitra vnitřně rozpolcen nevýhrou v parlamentním souboji o obojek obyvatelstvu na věčné časy, sdělil, že bude žít s tygrem v kleci. Tetka Sóralová vzala informaci stoicky na vědomí, ale znepokojena vítězným komunistickým návrhem na ochočení obyvatelstva na půl věčnosti se otřásla špatně skrývanou nedůvěrou. Stréc Jencek, osoba kverulantní, ji kupodivu přitakal. Přečetl si vyjádření altruismem nedotčeného hornouherského šaňa, že vláda obejde rozhodnutí Sněmovny a tím docílí druhé půle věčnosti. Věru interesantní pojetí práva. A asimetrická Rudá Máří ? Mlčí. Mlčení zavání souhlasem.

Souhlasně se postavil i trestně stíhaný dotační podvodník i ke snu svého souputníka ve lži. Projekt, nereálný již v době svého zrodu, si vzal za svůj a se zatvrzelostí až urputností a stařeckou demencí podpořenou užitím alkosteroidů je připraven nosit vodu z Dunaje do Labe kbelíky, by zajistil splavnost nákladních vorů. Tetka Ólická, vzdělaná starší dáma, vzrušeně žádala překlad odpovědí ze sanskrtu do mateřského jazyka, tiskovou konferenci, kde druhý mezi lháři tlumočil stanoviska prvého mezi lháři stran drobného nedorozumnění mezi Punťou a jeho vyslaným ricinovým kouzelníkem a Agrofertistánem. Stréc Jencek se nelehkého překladatelského oříšku ujal a se ctí přetlumočil. Pokud je to pravda a není důvod věřit, že je, protože to soudruh president četl vlevo dole, pak je třeba ověřit, že jde o bohapustou fámu se kterou nemá soudruh president pranic společného a mírumilovný turista ruského občanství s diplomatickým pasem a krabičkou s jedem, jde pouze obdivovat krásy Prahy 6 a 13. A mimoto za to můžou tradiční demokratické strany, ČT a Kalúsek. Pověřil Petříčka aby dementoval dementi a omluvil se Rusku za křivá obvinění.

Obvinění za skon nejvyššího senátora, prvý mezi lháři odmítl mezi čtyřma očima. Druhému mezi lháři do očí. Čestným slovem se zaručil za neprověrkované spoluškůdce, dovozce čínského braku a importéra ruského pojetí demokracie. Tetka Křópalová už jen povzdechla, slyšeli jste slovo ďábla.

Ďábelsky prefíkaně si počíná ministryně pro decimaci živnostničení. Její výklad odložení splatnosti daně má zadní, agrofertní VRATA. Živnostník, kterému se bude neustále posunovat restart, což zajistí svým výnosem ministr přes zdraví firem dotačního zločince, a nebude mít prostředky k uhrazení daní ani po prvém z prázdninových dnů, rozpustile mu naskáčou penále od 1.apríla. A věru nejde o apríl. Stréc Jencek zasmušile nadhodil, zda-li již žertů nebylo přespříliš.

Přespříliš si usmyslel agrofertizátor. Realizaci normalizačně pověstného klidu na práci dosíci se chce přes svého manekýna se sladkým úsměvem, hrobaře naděje na odměny ve zdravotnictví. Výnosy, „k“ jejichž autorství se hrdě distancuje, budou udržovat demokraticky smýšlející část obyvatelstva na distanc od Milionového Mikuláše. Ten ostatně včera rafinovaně, hozenou rukavici chytil. S tetičkami jsme brouzdali ve stanovený čas návsí. Naše konání shrnula pregnantně tetka Ólická. Zarebelili jsme si. Nebyl by to stréc Jencek, by nepodotkl. A bude to vskutku stačit ?

Stačí mi vědomí, že nejsem sám a proto mi káva dnes nepřijde tak beznadějne hořká.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.