Skon inspirací

Donesla se ke mne zpráva neveselá. Ovšem na trudnomyslnou ji povýšil sám křivopřísežník, toho času Strakovky nájemník. Tento sedmilhář nás oslovil vzpomínkou na své mládí. Skon paní Vlasty mu pomohl upamatovat se na hrdinské mládí. Jiskřil tak, že zapálen nevstoupil do Pionýra. Také rekovsky postavil se proti vstupu do SSM a vymezil se proti vstupcům, navzdory vlastnímu prospěchu nevstoupil do komunistické strany. Také nepodepsal spolupráci Stb a pod rouškou noci spoluzakládal na Hrádečku s disidentem Havlem, Chartu 77. Radil profesoru Patočkovi s filosofickýmii esejemi o dějinách. S Lanďákem zkoušel bytové divadlo. Nynčko vzpomněl jsem. To byla paní Vlasta Chramostová. Jen stále nemohu dosíci se proč se křivopřísežník přirovnává zrovinka k ní. Jdouce kolem tety, zaslechl jsem, kterak na návsi vysvětluje, že přirovnával by se ke Kájovi, nedobře by si to mohl ledaskdo vysvětlit.

Vysvětlil nám tmářům president této ním ztrestané zemičky, že našel třetího kandidáta na jeho následovníka. Opět trpěl neléčitelným východoasijským vladařským despotickým komplexem. Na spřízněné TV. Diváků prosté. Nu a tento rozhodl, že jeho následovníkem bude výše popsaný nechartista ze Strakovky. Ten informaci s vehemencí jemu vlastní lišácky popřel. Nu my víme, co všechno chudáček nebohý NECHTĚL. Také nás poddané , ó blahorodí, obohatil o vzpomínku, že to byl on, kdo marně čekal na delegaci Charty 77, by si přišli k němu pro podpis a přitom čekání sepsal program OF. Ten cizeloval 12 let a pak nezištně předal Stávkovému výboru. Jakýsi pamětník hodil do diskuse vzpomínku. Náš současný nejvyšší, nejzdravější, nejmstivější na Létné, kde vedral se mezi tribuny, užaslé demonstrující, tehdy demonstrace nebyla zapovězené slovo, zásobil svižným projevem. Tento užívá v rozličných modifikacích stále.

Stále obdivuji Mastnou Alču. S odvahou a odhodláním vstoupila do ČT. Její elán bránit vlastním tělem do rotzrhání našich peněženek dotačního podvodníka je úctyhodný. Její erudice pro funkci ministyně financí nulová. Spoludiskutující se snažila umlátit tvrdými daty, kterými v podobě grafů, udivuje kdekoho. Na světlo je tahá jak kouzelník králíky z klobouku. Jejich pořadí je nahodilé neb jsou prosty reálných podkladů a na jejich pořadí nesejde. Soused zapalující si retko před domem utrousil, že Felix Holzmann toho odzbrojujícího troubu na rozdíl od ministryně přes vyplácení našich a evropských peněz firmě svého chlebodárce, jen hrál. V nouzi nejvyšší upomenula se na cár papíru, který již pošlapán dotačním guru, zcela prost je čitelnosti. Mávaje jím na zteč, zvolala, že tento již nelze více ušpinit a bankovní daň nebude a nebude a nebude. Při pohledu na zadluženost firmy co nikomu nepatří by i půl procentíčka odvety mohlo sehrát smrťáka.

Smrťáka při pondělku jsem si uvařil i já. Káva je přiměřeně hořká.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner