Smějící se bestie

16.09.2019

Donesla se ke mne anekdota: „Jde Ježíš přes dědinu, kde dav kamenuje nějakou ženu.
Ježíš je zastaví a povídá: – Kdo jsi bez viny, ať hodí kamenem! Všichni se zastydí a odcházejí, když z davu vyletí šutr a nebohou ženu zabije. Ježíš jen zamumlá: – No jasně, Andrej!!!“. Vím, je to vtipné, sdělné a neuvěřitelně pravdivé. Upomenul jsem na všechna léta křivd, skutečných i domnělých. Jenda Hus, Habsburkové, fašisti, komunisti. Vždy se národ český schoval za anekdoty. Tiše, aby nás nepřítel nezaslechl, jsme si je předávali ústní formou, ti statečnější písemnou. Nandali jsme jim to. A když došel vtip nastoupili sportsmani.

Sportsmani se nyní také tak nějak započali dělit. Na MY a ONI. I vtípky rozverně bojují proti sobě. MY kontra ONI. I herci, zpěváci, lid všech řemesel. MY x ONI. Dlouze jsem vzpomínal a nemohl přijít na to, kdy v dějinách někdo dosáhl spojováním národa jeho absolutní rozpolcení.

Rozpolcení napříč rodinným spektrem. Rozpolcení variantní. MY + MY x ONI. ONI + ONI x MY. Obávám se, že Maxwellovy rovnice za užití sčotu jsou řešitelné daleko snadněji, než překonání spojovatelských ambicí vládnoucího dua.

Duo president, premiér je také rozpolceno. Ovšem vidina konce jedné figury, zákonitě znamená skon druhé, tvoří z antagonismu amorální přitažlivost. Jinak si nelze představit, kterak ruskočínská hradní klika může jednat v souladu se zájmy požírače evropských financí v zájmu firmy co nikomu nepatří. Vklínit se mezi tyto síly snaží se komanči, kteří v rámci marxistické dialektiky, lezou do pozadí zároveň hradní klice i nemajiteli největšího konglomerátu v zemi. Ta jim již začala patřit.

Patří jim a v léno dobrovolně se vydala sl.Justice.

Justice, její žalovací odnož. nejenže oslepla i ohluchla, ale nebojím se tvrdit, že ač brod je daleko, kalhoty dávno dole.

Dole v podhradí a „podstračí“ se pochopitelně ANOISTICKY výkonům nahoře tleská. Sic jen jednou rukou, ale tlesk je slyšet na míle daleko. Až tam, kde dopadají drobky z bitvy o moc a peníze. Na koho padnou, stává se panošem. Jeho povinností je do roztrhání těla chránit vůdce. Připravovat, schvalovat nésti kůži na trh.

Trh je nasycen i u dalšího pilíře domokracie. Policii opouští v hejnech lidé morálně na výši. Takové mocenské duo netoleruje. Naopak panošů je přebytek.

Přebytek optimismu již není na pořadu demokracie. Klika hradní a anofertpressní se někdy tiše, jindy s halasem, zmocnila bezmála všech atributů moci. Zákonodárnou má pod palcem Hnutí. Výkonou pro změnu Hnutí. Soudní, tam je jistý nedodělek ve formě neovládnutí soudců do žádoucí anofertní podoby. Nějací pomýlení sudí stále tápou kde se nachází pravda. Dokonce bloudi neznaje rozsudek předem. Ale na pozici žaloby odfajfkováno. To celé kontroluje stranický tisk a dohlíží svrchu hradního bezpečí ruskočínská lobby. Zanofertizováno k dokonalosti.

Dokonale hořká zdá se být. Nejen káva.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner