Filipika o barterovém obchodu

14.09.2019

Doneslo se ke mne rozhodnutí Mgr.Erazíma. Od srdce jsem zalkal. Emeritní kriminalista u piva pravil, že jde o průlom v trestním řízení. Žalovaný skutek se stal, leč nebyl shledán trestným činem. Shodli jsme se , že jde o krok správným směrem. Uleví přetíženým soudům. Právní názor prokurátora je nadřízen rozsudku soudu. Jen jsme nedořešili co s právním názorem subjektivně kolotajícím. Právní názor by se také mohl stát trestným činem.

Činem alias skutkem stalo se interwiew, tedy vlastně razgavor agenta Stb doktora podobojího práva soudruha Vojtu Filipa vulgo Falmera. Interesantní záběr. Zaujala mne myšlenka lidového referenda o soše jakéhosi nešťastníka co se stal symbolem. Zažil jsem, pravda dávno, že existoval lid dělný, lid jásající, lid odsuzující, lid nejvřelejší, lid budující, lid bojující. Všude plno lidu, leč o člověka by jeden nezavadil. I rozvášnil se soudruh Falmer do ruda, z očí šlehal mu chvíli srp a chvíli kladivo a požaduje, by LID rozhodl. Za vlády srpu, kladiva a rudých hvězd lid směl „vše“, krom rozhodování. Pochopitelně.

Pochopitelně mne zaujala i teze o Srbech a Kosovanech. Jeví se nepodstatným komu nadržuje rudý Vojtěch, srpem uhodil na kladivo dotazem copáááá dělá jeho stranický bratr, zrovinka premiér této zemičky, obšťastněné vládnoucími estébáky. Mlčí, nechce si pohněvat hradní panstvo. To si kosmeticky upravuje šíři očí neb ministři kultury, zamini a primátor jedné Prahy, namíchli reprezentanty Huawei a jedné Číny.

Čínu máme ve vsi i z marxistické dialektiky praktikované komunisty. Tetka s nákupní taškou v obou rukách se tázala strejdy s lahváčem v jedné ruce, jak může strana, ve stanovách vetknuto odmítání soukromého vlastnictví, podporovat beneficienta největšího konglomerátu v zemi. Strejda upil a pravil, že může. Jde o marxistickou dialektiku a jako RSDr to musí vědět najisto. Krom toho v holdingovém tisku četl, že konglomerát nikomu nepatří a vše je tudíž v naprostém pořádku.

V naprostém pořádku se mi jeví i poslední hlasování stran EET pro lid. ANOidní reprezentanti se přepočítali, shledali se hlasování schopní a zaujali třídně skálopevné stanovisko. Není mi zcela jasné jak to bude probíhat v praxi. U nás na vsi jsme se již připravili na 3,4,5 i šestou vlnku EET. Jakýsi student prvého semestru ekonomie nahodil teorii Adama Smithe o neviditelné ruce trhu. Poznamenal, že kde není nic vidět, ani Mastná Alča nezdaní. Jest vymalováno. Se skromností cizímu vlastní, jsem nadnesl, že bych rád viděl toho smělce, kterak by si chtěl prodražit opravu automatické pračky, případně natření fasády svého několikrát zdaněného domečku. Oklikou se vracíme k praxi prvobytně pospolné společnosti. Barter povládne v naší vsi. Možná i v celé zemi. A rozdíl v plnění bude ekvivalentován chlastem, cigaretama případně všimným, tajně umístěným v hlubokou kapsu. Kapsu bez nařízeného přístroje Mastnou Álou.

Alou dopít hořkou kávu. Odcházím bartrovat.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner