Souboj presidentů

Donesly se ke mne manévry. Policejně soukromé. Uklidnilo mne, že se mohu finačně spolupodílet na polovojenských manévrech k utajení zdravotního stavu individua, který velí naší armádě. Naplňuje mne to hrdostí a zároveň obavou. Probůh co čekat od člověka, jehož mysl je naplněna farmatiky a druhá polovina pomstou. Vylekaly mne jeho možnosti poslat chemickou jednotku na deratizaci přátel z Lidového domu. Také světově ceněná protiteroristická úderka nasazená proti „novinářské žumpě“ klidu nepřidá. V základech mohly by se otřást Kavčí Hory po jím nařízeném útoku ženijní jednotky stažené z mírové mise v Afghanistánu. Snad proto byla účastna polovojenská soukromá firma k utajení převozu živé mrtvoly z rekondičního pobytu. Tetka Lónová na návsi po shlédnutí celé akce tvrdila, že nejvyšší hodnostář země, ostudně reprezentující i naši plnokrevnou Hanou, nesměl být spatřen neb ho táhli na provázku jako kačera na podstavci krejčovské panny. Asi upomenula se na matku, dámskó krejčovó, kterou nedávno „rozkulačila“ FS pro zatajení dýška ve výši 25,- Kč. Oproti tomu protiargumentem se blýskl stréc Józa, tvrdíc, že taková protiteroristická, mezinárodně uznávaná, byla by řešení problému neschválení výročních zpráv ČT. Militarista jeden.

Jeden by neuvěřil, co všechno se může dít v šapitó na Malé Straně, Sněmovní 4, stran ČTv. Kolika vášně, lží, polopravd, svatého boje za ateistický přístup zprávařů, moderátorů, redaktorů k jednotlivostem. Laik by si mohl myslet, že informace, popisná událost zvolna ubíhající kol nás, je jednoduchým úkolem žurnalisty. Teprve první mezi lháři, „nejmohutnější flastenec“ Moravský Šikmooký šógůn, mladý Véna a bratři ve lži, komanči, nám plebejcům předvedli, co lze vykonati s tak jednoduchým úkolem. Bratranec Pépi v hospodě u pivka zamysle se pravil, že Rudé Právo zbledlo by závistí nad možnostmi sdělovacích prostředků v NEmajetku ANOPRESSFERTU. Nelenil a uvedl příklad. V parném Saharském létě dle zpravodajství ČT zapršelo. Ovšem dle sdělovacích prostředků ANOPRESSFERTU déšť zařídil premiér, pouhým nařízením podřízenému Ministerstvu ŽP, v majetku ANO, vedenému jakýmsi Brabčákem, ministrem pro odpouštění pokut chemiček co nikomu nepatří.

Nepatřičný pohled bratrance lze užíti i na ne zrovna nejmladšího, mladého Vénu. Rozhořčeně v jakémsi uřvaném, ukřičeném pořadu na nenáviděné ČT blýsknul se ověřenou informací stran klimatu. Študentík nevalného vychování mu byl opozičníkem a vyvrátil ověřenost Vénovy informace tvrzením, že v nejvědečtější klimatologické organizaci, která vybavila Vénu informací, není ani jeden klimatolog a naši Bohem zkoušenou zemičku zastupuje odborník na kupon zvaný, Venca starší, emeritní president, a shodou okolností vlastence Vény tatík.

Tatík Venca, emeritní, také věnuje se na jeden a půl úvazku dehonestaci naší zemičky na mezinárodním poli. Ovšem již nemá sil na rozdávání a tak souboj s neemeritním svým následovníkem, souboj prohrává a několik coulů provazu od krejčovské panny na které je polovojenskou jednotkou tažen náš velitel všech armád co máme.

Mám kávu. Ukrutně hořkou.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner