SOUDNÍ TRIBUNÁL NAD KOMUNISMEM

Eric Drooker

SOUDNÍ TRIBUNÁL NAD KOMUNISMEM

                          se sídlem v Kolíně

 

pečlivě zhodnotil podnět pana Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta ČR, který na svém twitterovém účtu označil zvaní cizích státních příslušníků do naší země a jejich ubytování zde jako vlastizradu.

Při blížícím se výročí vstupu a následném pobytu zahraničních vojáků na našem území tak náš tribunál nemá jinou možnost než vydat následující

 

ROZSUDEK č. 1

JMÉNEM REPUBLIKY

 

Všichni členové KSČ, kteří zůstali ve straně či do ní vstoupili v období od ledna 1969 do listopadu 1989, kdy součástí přijímacího procesu bylo schvalování pozvání a pobytu vojenských, ekonomických a politických imigrantů ze Sovětského svazu na území Československa, se shledávají

 

                                                                       Vinnými

Zločinem velezrady a odsuzují se proto:

 

  • K propadnutí veškerého svého soukromého i obmyšleného majetku (kdy stejně jeho vlastněním porušili principy komunismu, který soukromé vlastnictví potírá).

 

  • K okamžitému odsunu do Ruské federace – ANO, tam Vám bude líp!

 

  • Nemovitosti budou nabídnuty k osídlení všem občanům, kteří se budou aktivně (třeba formou občanských gard) podílet na odsunu odsouzených. Vzhledem k bohatým zkušenostem z podobné akce DALEKO VĚTŠÍHO ROZSAHU v Sudetech očekáváme rychlý spád věcí snad i bez několika málo politováníhodných, ale ospravedlnitelných excesů divokého odsunu. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ ROZSUDKU:

 

Tento tribunál se řídil jednoduchým pravidlem, a to sice nechat lékařům ochutnat jejich vlastní medicínu.

Vzhledem k tomu, že veškerá přijatá opatření jsou v souladu s běžnou komunistickou léčbou naší společnosti prováděnou od roku 1921, očekáváme ze strany komunistů nadšené přijetí a podporu vlastních myšlenek.

 

V dalším rozsudku se náš tribunál bude zabývat skutečnými původními viníky islámského terorismu a vyhodnotíme si návštěvu Jásira Arafata Prahy v roce 1983 a pomoc, které se mu dostalo od nejvyšších státních a stranických představitelů.

 

JSEM SÁM? KDO JDE SE MNOU?

Michal Zapletal

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.