28.08.2019

Donesl se ke mne roztodivný filologický proces. Nechám stranou klasické jazyky a ponechám k úvaze politický sanskrt. Nelze nevzpomenout klasika tohoto žánru. Jeho slavné pojetí falešného slovíčka porážka se dnes přednáší na významných školách v zahraničí. Učedlníci jeho, rozvinuli učení do absurdních rozměrů.Trestně stíhaná osoba t.č.tuzemský premiér, ve sporu s několika státy o své zásluhy za budování práskačství a dotační zloděj, po významné nevýhře v zahraničním Ústavním sporu, označil se za vítěze a omámen vítězstvím, neprodleně se proti němu odvolal do jiného zahraničí. Tento Bretschneider dvou století, titul mu přiřknul Ústav paměti národa, utrpěl totální nevítězství i u Soudního evropského dvoru a zpit do absurdna touto „výhrou“ ihned se odvolal k Poslednímu soudu, kterému předsedá Ctihodný Bůh.

Jeho hlásná trouba, trouba Jarin Pleslů, takto učedlník učedlníka, označil za jasné nevítězství spor stranického tisku s Židovskou obcí v matičce stověžaté. V rámci oslav nevítězství ranami na Bubny Ticha, opět označil členy židovského spolku za defraudanty všeho, aniž specifikoval co obnáší vše. Ovšem s hrdostí „žurnalisty“ oznámil, že rozsudek nerozsudek mlácení do Bubnů bude pokračovat slavnostní sérií článků s názvem Jak jsem dal spravedlnosti na řiť.

Také dědic sítě tajných, nových, neviditelných dálnic malý Kreml, oznámil vítězství. Sice toliko vítězství nezdravého rozumu nad uživatelem utajené dálniční sítě, ale vítězství. Jen ON ví co by chtěli řidiči malých i velkých automobilů různé provinience. A tak já, držitel propůjčeného vůdčího listu, jsem náhle prohlédl a zvěděl, že nemám zájem o jednodenní dálniční známku. Jsem za to rád. Nemusím se zbytečně rozhodovat a čas strávený rozhodováním mohu zhodnotit četbou stranických listů, kde se dozvím co si myslet, co si mám vzít na sebe a co koupit k večeři.

Volal jsem na ministerstvo pro potraviny mohu-li si uvařit a jakou. ranní kávu. Vrátný. ani po konzultaci s uklízečkou, neporadil. Uvážil jsem, že si dám oblíbenou. Hořkou. Kávu.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Martin Fitřík