Svět podle Garpa-Prymuluse

Eric Drooker

Donesla se ke mne podivuhodná hra. Má svá nepsaná prymulusová pravidla. Jdi tam, nevím kam, dones to, nevím co a Hádej co si myslím. Uživatelské rozhraní se pružně mění v závislosti na počasí, dnu v týdnu, přestupným rokem a věštbou Jolandy. Na počest spolutvůrce chaosu navrhuje tetka Sóralová pojmenovat podobné chování coby Prymulova pandemická konstanta.

Konstantním zdálo by se, navštěvovat plovárny v plavkách. Jednodílných i dvoudílných. Nyní bude patřit ke koloritu i rouška a 30 stránkový manuál jejího užití před vstupem, při vstupu a po vstupu. Ne do Hnutí, ale na plovárnu. Stréc Jencek potměšile navrhuje u turniketu komisi zkoušející příchozí z vládou stvořených vskutku kreativně zmatečných, zčerstva se měnících pravidel a zdravotníka vybaveného čínským teploměrem měřícím jen v 7 lunárním měsíci po roku prasete. Tetka Ólická se připomenula zjištěním, že opět bylo vědeckými kapacitami z vládních řad zjištěno, že čínský vir, ve dne odpočívající, večerem nabývá sílu, která kulminuje po 23.hodině a z tohoto důvodu se občanstvo nuceně bude chránit opuštěním náleven a odchodem k trojjediným rodiným seskupením.

Seskupení protikorupčně zaměřeného korupčního hnutí provedlo půvabnou názorovou piruetku. Syn druhého muže strany jediného muže byl jedinou obětí stranického korupčního skandálu policejně sdostatek prosvíceného. Trestně stíhaným prvním mužem hnutí byly nedávno rozpuštěny korupční stranické buňky, by se rozhodnutím stejného trestně stíhaného dotačního ekvilibristy, vrátily ke své práci. Tetka Křópalová, s ironií jí vlastní, je mínění, že za vším je nevyzpytatelný čínský vir, který jako magnet přitahuje problémy činící z vlády soubor chaotických amatérů, za který může zejména Kalousek, tradiční politické strany a překážející 2/3 obyvatel lpějící na zbytcích demokracie.

Demokracie v podání soudruha Prime ministra v estébácké zbroji Falmera, je v nepřerušovaném práskání. V době lítého boje o kus bronzu létají argumentační šrapnely. Falmer zcela vlastenecky podpořil jakéhosi ruského mírotvorce, kterému zatajili, že již není ministrem sojuzových satelitů a zboření berlínské zdi, v příkazu instalovat krvavého maršála zpět na podstavec. Ruské rozvědce v podobě pisálků Krasne hvězdy, naprášil seznam odbojných politiků nehodlajících se podřídit ruským zájmům a do pekel vychválil vrchního velitele všech českých vojsk tlícího ve vojenském lazaretu Lány. Stréc Jencek podotkl, že péče o čestného předsedu klubu notorických alkoholiků se notně prodražuje, jinak by do podhradí nesešplhal nikým neprověřený kancléř s příkazem, by sněmovna přihodila pár stovek milionů navrch do rozpočtu klubu přátel Číny, jednolité a rozlitého Ruska. Tetka Sóralová dala k dobru myšlenkový klenot pravých vlastenců adorujících svou ruskou vlast a podléhajícím příkazům ruského ministra pro gubernie. Pomník co není pomníkem se navrátí tam, kde nikdy nebyl, do Ruska. To by zamotalo hlavu nejen krvavému maršálkovi. Pépi Heller by zbledl závistí a Hlava XXII by dostala nové impulsy.

Impulsy mi předala nevlastenecky hořká. Ranní. Káva.

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner