Systém v antisystému

STŘEDEČNÍ ROZJÍMÁNÍ U KÁVY

aneb systém v antisystému

Donesla se ke mne kritika. Ctěný a vážený čtenář mých postřehů nelibě nesl mnou nastíněnou beránčí kritiku slev na jízdné pro naše předky. Nu, soudružsky jsem pojal sebereflexi. Ztrestal jsem se neříznou dvanáctkou vejda mezi stejně postižený lid, trestaný systémem. Vládním systémem. Dotací, slev, úlev, úplatků, pobídek, malých a velkých domů a rozhodopádně padni nebo nepadni. Jak komu. A protože jsem jinochem činu, popřemýšlel jsem jak z dopravních antisystémových slev aneb důchodce se nasytí a kozy zůstanou celé. Elementárně prosté zazdálo se mi. Děkuji dr. Watsone a mistře A.C. Doyle. Mějme na zřeteli starobního důchodce se zachovalými rozlišovacími schopnostmi. ANO, netýká se Hradní nestvůry ani Straččí stvůry, běžný občan. Prostým zvýšením důchodů a zrušením slev, antisystémově vytvořených pro tuto věkovou kategorii, dospějem k tomu, že náš předek sám si rozhodne, co s vyšším důchodem. Nemusí nedůstojně pobíhat mezi dopravci, by dostatečně užil slev k nízké penzi. Mohl by zakoupit pišingr, či láhev vína nebo obé a popřemýšlet o svých volebních preferencích.

Preference má na zřeteli i mladý Véna. I kdyby byl mistrem světa v plavání pod vodou na koš, preferencím se nechce přes tři procentní bodíky. Řešení je Klausovsky jednoduché. Objednal si svůj vlastní, nezávislý průzkum. A? Preference 6,5 procent. Nádhera. Trošičku mi to připomíná plnění pětiletého plánu, nehezky glosoval stréc Józa, spěchající na místní lokálku využít dopravní slevu. Dvě zastávky nikam a zpět. Tehdy jsme plnili očekávání i bez průzkumu. Sekunduje mu teta Berósová, jedouce opačným směrem, tvrdila, že se mladý nakazil prognosticosou od otce.

Otcové pedagogové, nu spíše matky pedagožky vzal sobě do vlasteneckých úst jakýsi magistr přes moudro, jinak člen SPD. Tento magistrovaný poslanec vyjádřil podporu spravedlivému odměňování učitelů. A pokračoval nerozvážně. Prý potkal mnoho skvělých učitelů za socialismu, kteří mu dali nejlepší vzdělání zcela apoliticky. Tímto apeluji na pedagogy mající Kobzu na svědomí, aby vrátili mzdu. Bezúročně. Anžto zazdálo se mu, že moudra bylo málo, nabídl systémové dělení pedagogů. Na ty co vymývají mozky zatajením existence SPD. Těm nepřidávat. Jen hodiny politického školení pod vedením Míly Zabrušovače. Na ty co nezatajují existenci Pitomia coby nejvyššího zachránce čisté české rasy, těm naložit.

Naloženo dostal i vysoký lampasák západního střihu. Provinil se úvahou o možné kandidatuře. Právě od systémové strany zabrušovačů a podobných myšlenkových veličin ruského střihu. Povídala sousedka, že po této informaci a má to z důvěryhodného zdroje, Mluvečka navštívil gastrokliniku. Test okultního krvácení má vyloučit mozkovou příhodu.

Příhodné k černé kávě. Hořké.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner